Nối tiếp bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng lesson, tài liệu Soạn Communication trang 11 SGK tiếng Anh 6 tập 2 unit 7 Television dưới đây do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Soạn Communication Unit 7 tiếng Anh lớp 6 trang 11 cung cấp cho bạn học thêm về vốn từ vựng liên quan đến chủ đề Television (Truyền hình). Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập và giảng dạy.

I. Mục tiêu bài học

1. Objectives:

– Vocabulary: clumsy, mini-series, cute, entertain, Finland, Iceland, Britain.

– Grammar: present simple tense.

2. Skills:

By the end of the lesson, sts will be able to

– talk about talk about some strange or famous facts relating to television around the world after the activities of reading and speaking.

II. Soạn Communication Unit 7 lớp 6 Television

Everyday English Tiếng Anh mỗi ngày

Asking for and giving information about TV programmes.  Hỏi và cung cấp thông tin về các chương trình TV

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted words. Nghe và đọc bài hội thoại. Chú ý đến các từ được làm nổi bật.

Click để nghe

A: What ‘s your favourite TV programme?

B: The animal programme.

A: Why do you like it?

B: Because I can see the animals in their real life.

Hướng dẫn dịch

A: Chương trình TV yêu thích của bạn là gì?

B: Chương trình động vật.

A: Tại sao bạn thích nó?

B: Bởi vì mình có thể nhìn thấy những con vật trong thực tiễn cuộc sống của chúng.

2. Work in pairs. Male a similar conversation about your favourite TV programme. Làm việc theo cặp. Tạo một bài hội thoại tương tự về chương trình TV yêu thích của em.

Gợi ý

What’s your favorite TV programme?

Who’s the billionaire?

Why do you like it?

Because there are are many useful questions.

Hướng dẫn dịch

Chương trình truyền hình yêu thích của bạn là gì?

Ai là tỷ phú?

3. Work in groups. Discuss and complete the facts with the countries in the box.Làm việc theo nhóm. Thảo luận và hoàn thành các sự thật với các quốc gia trong khung.

Đáp án

1 – Japan;

2 – Viet Nam

3 – Iceland

4 – the USA

Hướng dẫn dịch

1 – Phim hoạt hình Pokemon có xuất xứ từ Nhật Bản.

2 – Bibi ở Việt Nam chiếu phim hoạt hình Việt Nam và quốc tế.

3 – Ở Iceland, trước năm 1986 không có TV vào các ngày thứ Năm.

4 – Kênh Discovery làm cho giáo dục trở thành niềm vui cho trẻ em ở Hoa Kỳ.

4. Read about the two TV programmes and tick (✓) the correct programme in the table. You may tick both.Đọc qua hai chương trình TV và đánh dấu chương trình đúng trong bảng. Em có thể đánh dấu cả hai.

Đáp án

1. Let’s Learn & Hello Fatty

2. Let’s Learn

3. Hello Fatty

4. Let’s Learn

5. Hello Fatty

Hướng dẫn dịch

Let’s Learn là một chương trình truyền hình giáo dục. Nó làm cho việc học trở nên thú vị. Trẻ em thích nó. Nó có các nhân vật dễ thương và các bài hát vui nhộn. Ngày nay, mọi người ở 80 quốc gia xem nó. Cả trẻ em và phụ huynh đều thích nó.

Hello Fatty là một bộ phim hoạt hình truyền hình nổi tiếng. Phim kể về một con cáo thông minh tên là Fatty và bạn của nó. Họ cùng nhau đi đến những nơi khác nhau. Trẻ em trên khắp thế giới thích thú với chương trình này. Nó hài hước và mang tính giáo dục.

5. Work in groups. Tell your group which programme in 4 you prefer and why. Làm việc theo nhóm. Nói với nhóm của em chương trình nào ở bài 4 mà em thích hơn và vì sao.

Gợi ý

I prefer Hello Fatty to Let’s Learn because it can educate and entertain the young audience.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Communication. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

>> Xem thêm: Soạn unit 7 lớp 6 Television đầy đủ nhất