Giải SBT Friends plus 6 Unit 1 Towns and Cities Writing trang 17

Giải Workbook tiếng Anh lớp 6 unit 1 Towns and Cities trang 17 nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 Friends Plus theo từng Unit năm 2023 – 2024 do TaiLieuViet.vn đăng tải. Giải sách bài tập Writing trang 17 unit 1 Towns and Cities bao gồm hướng dẫn giải các phần bài tập kỹ năng viết giúp các em ôn tập Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo unit 1 Towns and Cities hiệu quả.

Soạn tiếng Anh Friends Plus 6 do TaiLieuViet.vn tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. Rewrite the sentences with the adjective in the correct place. Viết lại câu sử dụng đúng tính từ với địa điểm.

Prague is a city. (famous)

Prague is a famous city.

1. There are some parks near here. (pretty)

2. The Shard is a building. (modern)

3. Is there a café in Station Street? (friendly)

4. This is a shopping centre. (really clean)

5. That isn’t a swimming pool. (very safe)

6. My school has got a library. (really fantastic)

Đáp án

1 – There are some pretty parks near here.

2 -The Shard is a modern building.

3 – Is there a friendly café in Station Street?

4 – This is a  really clean shopping centre.

5 – That isn’t a very safe swimming pool.

6 – My school has got a really fantastic library.

2. Order the words to make sentences.Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh.

Is your town nice? very / a / place /Yes, / it’s / friendly -> Yes, it’s a very friendly place.

1. Are these shops good? they / No, / aren’t / clean /very

2. Is this a nice area? are /Yes, / there / squares / pretty / here / some

3. Is your city modern? it’s / really / got / new / shopping centre / a / Yes,

4. Where are those hotels? street /They’re / quiet /a / in

5. Are there any dangerous areas in that town? safe / they’re / No, / very

6. Where is your house? small / It’s / a /town / really/in

Đáp án

1 – No, they aren’t very clean.

2 – Yes, there are some pretty squares here.

3 – Yes, it’s got a really new shopping center.

4 – They’re in a quiet street.

5 – No, they are very safe.

1. North of England 2. 270km 3. 800 000 4. restaurants

5. with modern shops 6. shopping 7. football team

8. exciting 9. friendly 10. Manchester and Sheffield

11. far by train 12. more

Hướng dẫn dịch

Ghé thăm Leeds!

Hãy đến với Leeds ở phía bắc nước Anh – chỉ cách thủ đô London 270 km. Đó là một thành phố lớn với dân số khoảng 800.000 người.

Ghé thăm Leeds để xem những nhà hàng tuyệt vời và những con phố với các cửa hàng hiện đại – thực sự rất tốt để mua sắm!

Nếu bạn thích bóng đá, có đội bóng Leeds United nổi tiếng.

Leeds là một thành phố rất thú vị với những con người thân thiện. Manchester và Sheffield không xa bằng tàu hỏa – nhưng thành phố của chúng tôi thú vị hơn!

4. Write an email to a friend about your city. Use the text in exercise 3 to help you. Viết 1 lá thư cho bạn em về thành phố của em. Sử dụng mẫu trong bài 3 để giúp em. 

Gợi ý

Dear Lisa,

I am very happy to receiving your email. I am going to tell you about my city. It is Hanoi. the capital of Vietnam.

It is extremely beautiful. There are many famous places such as One-Pillar Pagoda, The Temple of Literature ….Being a famous city with a long history, so hundreds of people come every day from all over the world to do business or to go sightseeing in the city. We can walk around the Hoan Kiem Lake in the morning to enjoy the fresh air. Or you can go to shopping, eat Trang Tien icream, buy something at the Dong Xuan market ….And my country have many good things. Ha Noi capital is very beautiful, isn’t it?

Would you come and visit my city?

I am looking forward to seeing you.

Faithfully,

My Le

Hướng dẫn dịch

Lisa thân mến,

Tôi rất vui khi nhận được email của bạn. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về thành phố của tôi. Đó là Hà Nội, thủ đô của Việt Nam.

Nó cực kỳ đẹp. Có rất nhiều địa điểm nổi tiếng như chùa Một Cột, Văn Miếu… Là một thành phố nổi tiếng với lịch sử lâu đời, nên hàng ngày có hàng trăm lượt người từ khắp nơi đổ về để kinh doanh hoặc đi tham quan thành phố. Chúng ta có thể đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm vào buổi sáng để tận hưởng không khí trong lành. Hoặc bạn có thể đi mua sắm, ăn bánh cốm Tràng Tiền, mua gì đó ở chợ Đồng Xuân… .Và quê tôi có nhiều thứ ngon. Thủ đô Hà Nội đẹp lắm phải không?

Bạn sẽ đến và thăm thành phố của tôi?

Tôi rất mong được gặp bạn.

Thân mến,

My Le

Trên đây là Giải Writing unit 1 lớp 6 Towns and Cities workbook chi tiết nhất. Xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Unit 1 lớp 6 Towns and Cities khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.