Giải tiếng Anh 6 Friends plus Workbook Starter Unit Vocabulary trang 6

Soạn Workbook Vocabulary Preposition and everyday subjects – Starter Unit lớp 6 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Soạn Sách bài tập tiếng Anh 6 Friends Plus theo từng Unit năm 2023 – 2024 do TaiLieuViet.vn đăng tải. Soạn SBT tiếng Anh Friends Plus lớp 6 trang 6 có đáp án bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh 6 xuất hiện trong Vocabulary – Starter Unit SBT tiếng Anh Chân trời sáng tạo lớp 6.

Soạn tiếng Anh Friends Plus 6 do TaiLieuViet.vn tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. Find twelve more words in the word search.Tìm hơn 12 từ trong bảng ô chữ sau.

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh 6 Starter Unit Vocabulary trang 6

Từ đã khoanh bao gồm:

– bag (n): túi, cặp

– clock (n): đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn

– coat (n): áo khoác

– desk (n): bàn làm việc

– drawer (n): ngăn kéo

– laptop (n): lap-top, máy tính xách tay

– mobile phone (n): điện thoại di động

– notebook (n): vở

– pen (n): cây bút

– poster (n): áp phích quảng cáo

– shelf (n): cái kệ

2. Correct the sentences. Sửa lại câu sao cho đúng.

Đáp án

1. It isn’t a notebook. It’s a pen.

2. It isn’t a dictionary. It is a bag

3. It isn’t a coat. It is a notebook.

4. It isn’t a pen. It is a laptop.

5. It isn’t a bag. It is a coat

Hướng dẫn dịch

1 – Nó không phải là một cuốn sổ. Nó là một cây bút.

2 – Nó không phải là từ điển. Nó là một cái túi.

3 – Nó không phải là một chiếc áo khoác. Nó là một quyển sách.

4 – Nó không phải là một cây bút. Nó là một máy tính xách tay.

5 – Nó không phải là một cái túi. Nó là một chiếc áo khoác.

3. Look at the pictures. Complete the sentences with the given prepositions.Quan sát tranh. Hoàn thành câu với giới từ đã cho. 

The coat is near the notebook.

4. The desk is……………… the table.

5. The mobile phone is……………the laptop and the speaker.

6. The poster is………… the board.

Đáp án

1. The clock is __on___ the shelf

2. The bag is __opposite__ the chair

3. The dictionary is __in__ the drawer

4. The desk is __on__ the table

5. The mobile phone is __between__ the laptop and the speaker.

6. The poster is ___next to__ the board.

Hướng dẫn dịch

1 – Đồng hồ ở trên kệ.

2 – Cái túi ở dưới ghế.

3 – Từ điển nằm trong ngăn kéo.

4 – Bàn làm việc đối diện với bàn.

5 – Điện thoại di động nằm giữa máy tính xách tay và loa.

6 – Áp phích ở bên cạnh bảng.

4. Write sentences about the picture. Use prepositions.Viết câu tả bức tranh. Sử dụng giới từ. 

Đáp án

– The speaker is on the shelf.

– The dictionary is on the shelf.

– The calendar is on the shelf

– The poster is on the wall.

– The board is on the wall.

– The clock is in the drawer

– The pen is on the desk

– The coat is on the table.

– The bag is under the table.

– The chair is opposite the table.

Hướng dẫn dịch

– Cái loa ở trên kệ.

– Từ điển ở trên kệ.

– Lịch ở trên kệ

– Tấm áp phích ở trên tường.

– Cái bảng ở trên tường.

– Đồng hồ ở trong ngăn kéo

– Cây bút ở trên bàn

– Chiếc áo khoác ở trên bàn.

– Cái túi ở dưới bàn.

– Cái ghế ở đối diện với cái bàn.

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh Friends plus lớp 6 Starter Unit Vocabulary Prepositions and Everyday objects. Ngoài ra, TaiLieuViet.vn đã đăng tải bộ tài liệu Starter Unit lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo khác như:

  • Giải tiếng Anh 6 Workbook Starter Unit Language focus trang 5
  • Giải SBT tiếng Anh lớp 6 Start Unit Vocabulary Free time trang 4
  • Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus
  • Bài tập tiếng Anh lớp 6 Starter Unit có đáp án