Với giải 2 trang 54 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 7 Reading giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 7 Reading

2 (trang 54 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and complete these sentences with no more than THREE words. (Đọc văn bản và hoàn thành các câu này với không quá BA từ.)

Hướng dẫn dịch:

Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc nhằm mục đích giúp các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chiến tranh tạo điều kiện cho hòa bình lâu dài. Lực lượng gìn giữ hòa bình bảo vệ các tiến trình hòa bình ở các khu vực sau chiến tranh. Họ đảm bảo các nước tuân thủ các thỏa thuận hòa bình và người dân bình thường cảm thấy an toàn. Họ cũng hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội. Do đó, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc có thể bao gồm binh lính, sĩ quan cảnh sát, và cả những người không thuộc quân đội.

Là thành viên của Liên hợp quốc, Việt Nam ngày càng tích cực hơn trong các sự kiện toàn cầu. Từ năm 2014, Việt Nam đã cử hàng trăm lượt sĩ quan, nhân viên quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và Cục Hoạt động gìn giữ hòa bình tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ. Thông qua các hoạt động gìn giữ hòa bình, Việt Nam đã góp phần đạt được hòa bình trong cộng đồng toàn cầu. Ngoài ra, nhiệm vụ này còn là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh cũng như các giá trị văn hóa ra thế giới.

SBT Tiếng Anh 10 trang 53, 54 Unit 7 Reading | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. for lasting peace

2. peace agreements

3. police officers

4. global activities

5. UN peacekeeping activities

6. through peacekeeping activities

Hướng dẫn dịch:

1. Mục đích của Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là giúp tạo điều kiện cho hòa bình lâu dài giữa các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chiến tranh.

2. Lực lượng gìn giữ hòa bình đảm bảo các hiệp định hòa bình được giữ nguyên và người dân bình thường cảm thấy an toàn.

3. Trong số những người gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, có binh lính, sĩ quan cảnh sát và những người không thuộc lực lượng lục quân.

4. Việt Nam đang trở thành nước tham gia tích cực hơn vào các hoạt động toàn cầu.

5. Hàng trăm lượt sĩ quan, nhân viên quân đội Việt Nam được cử tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

6. Việt Nam đã hỗ trợ cộng đồng toàn cầu thông qua các hoạt động gìn giữ hòa bình ở các nước bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 53-54 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)….