Với giải 1 trang 54-55 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 7 Speaking giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 7 Speaking

1 (trang 54-55 SBT Tiếng Anh 10): Complete the conversations by circling the best answers. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 54, 55 Unit 7 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. D

Hướng dẫn dịch:

1. Tom: Mai, có một cuộc triển lãm giới thiệu các hoạt động của UNICEF. Bạn có cảm thấy muốn nhìn thấy nó không?

Mai: Vâng, tôi rất thích. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

2. Tân: Lan, bạn có muốn tham gia các hoạt động tình nguyện của chúng tôi không?

Lan: Chắc chắn rồi. Nghe hay đấy.

3. Khoa: Kim, bạn có muốn cùng mình tham gia chuyến đi bộ từ thiện tuần này không?

Kim: À, nghe hay đấy, nhưng tôi thực sự bận trong tuần này. Lần sau, có lẽ?

4. Tâm: Vân, bạn có cảm thấy muốn xem một đoạn video về Liên Hợp Quốc không?

Vân: Vâng, tôi rất thích. Chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ?

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 55 SBT Tiếng Anh 10): Prepare a short talk about an international organisation that you know. (Chuẩn bị một bài nói ngắn về một tổ chức quốc tế mà bạn biết.)…..