Ngữ pháp unit 7 lớp 6 Friends Plus Growing up

Nằm trong bộ tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Friends plus, lý thuyết unit 7 lớp 6 Growing up tổng hợp những cấu trúc tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong unit 7 SGK Friends Plus 6 giúp các em ôn tập hiệu quả.

I. Thì Quá khứ đơn – Past Simple Tense

Thì quá khứ đơn (Past simple tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ.

Công thức thì quá khứ đơn

– Động từ tobe

(+) S + was/ were +…

(-) S + was/ were + not

(?) Was/ Were + S +…?

– Động từ thường

(+) S + V2/ Ved +…

(-) S + did not + V (nguyên mẫu).

(?) Did + S + V (nguyên thể)?

Cách dùng thì quá khứ đơn

– Diễn tả một hành động, sự việc đã diễn ra tại một thời điểm cụ thể, hoặc một khoảng thời gian trong quá khứ và đã kết thúc hoàn toàn ở quá khứ.

– Diễn tả một hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ.

– Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ.

– Diễn tả một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ.

– Dùng để miêu tả một sự kiện lịch sử.

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

– Trong câu có các từ như: yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before , với những khoảng thời gian đã qua trong ngày (today, this morning, this afternoon).

Trên đây là Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 7 Growing up. Hy vọng rằng tài liệu Lý thuyết Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo trên đây sẽ giúp các em học sinh lớp 6 hệ thống kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh 6 theo từng Unit năm 2022 – 2023 hiệu quả.