Với giải 3 trang 76 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 10 Grammar giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Grammar

3 (trang 76 SBT Tiếng Anh 10): Identify the mistake in each of these sentences. (Xác định lỗi sai trong mỗi câu này.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 75, 76 Unit 10 Grammar | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. A

2. A

3. B

4. A

5. A

6. C

7. A

8. A

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu tôi giàu hơn, tôi sẽ mua một ngôi nhà lớn hơn cho gia đình tôi.

2. Nếu tôi cao hơn 10 cm, tôi sẽ tham gia đội bóng rổ của trường chúng tôi.

3. Nếu tôi có thể bay, tôi sẽ đi du lịch đến bất cứ nơi nào tôi thích.

4. Chúng tôi sẽ đến muộn nếu bạn không rời đi ngay bây giờ.

5. Mọi người sẽ rất vui nếu ngày mai đội của chúng ta chiến thắng.

6. Nếu bạn nghe lời khuyên của tôi, bạn sẽ ổn trong bài kiểm tra tuần sau.

7. Tôi sẽ lắng nghe cô ấy nếu tôi là bạn.

8. Thiết bị này sẽ hỏng nếu bạn không biết cách sử dụng đúng cách.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 75-76 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)….

2 (trang 76 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct forms of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng đúng của động từ trong ngoặc.)…..