Với giải 1 trang 77 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 10 Reading giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Reading

1 (trang 77 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and decide whether the following statements are true (T) or false (F) (Đọc văn bản và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F))

Hướng dẫn dịch:

Lượng khách du lịch tăng dần qua các năm. Năm 1950, chỉ có 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Vào năm 2020, ước tính có 1,4 tỷ khách du lịch đi du lịch mỗi năm. Mặc dù du lịch rất quan trọng đối với nền kinh tế, nhưng cũng có một cái giá phải trả, đặc biệt là về mặt môi trường. Trên thực tế, tác động tiêu cực của du lịch đối với môi trường địa phương là rất lớn. Đôi khi, tác động trực tiếp, chẳng hạn như khi khách du lịch xả rác trên đường phố hoặc sử dụng tài nguyên thiên nhiên của khu vực địa phương như nước sạch hoặc năng lượng. Những lần khác, tác động ít trực tiếp hơn nhưng vẫn lớn. Ví dụ, khi khách du lịch đi du lịch, họ thường di chuyển bằng máy bay hoặc phương tiện sử dụng nhiều nhiên liệu. Điều này cũng làm hỏng môi trường. Bằng cả hai cách, khách du lịch đang cố ý hoặc không cố ý làm tổn hại đến môi trường khi họ đi du lịch. Tuy nhiên, có thể giảm tác động tiêu cực đó lên môi trường bằng cách đi du lịch có trách nhiệm hơn và thân thiện hơn với môi trường.

SBT Tiếng Anh 10 trang 77 Unit 10 Reading | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

6. F

7. T

8. F

Hướng dẫn dịch:

1. Tiêu đề phù hợp cho văn bản sẽ là ‘Tác động tiêu cực của du lịch đối với nền kinh tế’.

2. Vào năm 2020, ước tính có hơn 1 tỷ người đi du lịch mỗi năm.

3. Du lịch không quan trọng đối với nền kinh tế.

4. Khách du lịch có thể hủy hoại môi trường trực tiếp hoặc gián tiếp.

5. Bằng cách đi du lịch bằng máy bay, khách du lịch có thể giảm tác động tiêu cực của chuyến du lịch đến môi trường.

6. Thiệt hại gián tiếp đối với môi trường không nhiều.

7. Khách du lịch có thể không nhận thức được những thiệt hại mà họ đang gây ra đối với môi trường khi họ đi du lịch.

8. Chúng ta không thể giảm tác động tiêu cực của du lịch đối với môi trường.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 77 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)…..