TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 18: Hợp chất carbonyl để bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu giải bài tập Hóa 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài 1 trang 123 SGK Hóa 11 Chân trời

Hoàn thành thông tin còn thiếu trong bảng

Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 18

Bài làm

Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 18

Bài 2 trang 123 SGK Hóa 11 Chân trời

Cho các chất sau: (1) C3H6, (2) C2H5OH, (3) CH3CHO. Sắp xếp các chất theo chiều tăng nhiệt độ sôi và độ tan trong nước. Giải thích.

Bài làm

Các chất theo chiều tăng nhiệt độ sôi là (1) < (3) < (2)

Do (2) có liên kết hydro nên nhiệt độ sôi cao nhất

Trong phân tử (3) CH3CHO chứa nhóm carbonyl phân cực làm phân tử phân cực —> nhiệt độ sôi cao hơi nhiều so với (1) C3H6

Bài 3 trang 123 SGK Hóa 11 Chân trời

Viết công thức cấu tạo của hợp chất carbonyl có trong phân tử C5H10O. Gọi tên theo danh pháp thay thế và tên thông thường (nếu có) của các đồng phân.

Bài làm

Aldehyde C5H10O

STT Công thức cấu tạo Tên theo danh pháp thay thế Tên thông thường
1 CH3(CH2)3CHO Pentanal valeraldehyde
2 (CH3)2CHCH2-CHO 3 – methylbutanal Isovaleraldehyde
3 CH3CH2CH(CH3)-CHO 2 –methylbutanal
4

(CH3)3CH-CHO

2,2 – dimethylpropanal Neopentanal

Ketone C5H10O

STT Công thức cấu tạo Tên theo danh pháp thay thế Tên thông thường
1

CH3COCH2CH2CH3

Pentan – 2 – one
2

CH3COCH(CH3)2

3 – methylbutan – 2 – one
3

CH3CH2COCH2CH3

Pentan – 3 – one

Bài 4 trang 123 SGK Hóa 11 Chân trời

Khi đo phổ IR của hợp chất X thu được kết quả dưới:

Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 18

Bằng phương pháp phân tích nguyên tố, xác định được thành phần các nguyên tố của hợp chất X chứa 66,66 %C, 11,11 %H về khối lượng, còn lại là O. Trên phố MS của X, có peak ion phân tử [M+] có giá trị m/z bằng 72.

Chất X bị khử bởi LiAIH4, tạo thành alcohol bậc II. Xác định công thức cấu tạo của X.

Bài làm

Gọi công thức phân tử của X là CxHyOz

Dựa vào phổ MS, có MX = 72

%mC = 66,66, %mH = 11,11, %mO = 22,22%

Ta có:

%mC = frac{x.12}{72}=frac{66,66}{100}Rightarrow x = 4

%mH = frac{y.1}{72}=frac{11,11}{100}Rightarrow y = 8

Công thức cấu tạo của X là CH3COCH2CH3

———————————-

Bài tiếp theo: Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 19

TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Hóa 11 Chân trời sáng tạo bài 18: Hợp chất carbonyl. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Hóa học 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Toán 11 Chân trời sáng tạo.