Hát: Con đường học trò SGK Âm nhạc 6 KNTT là tài liệu tham khảo được TaiLieuViet sưu tầm và giới thiệu dành cho thầy cô và các bạn học sinh tham khảo, hướng dẫn soạn bài Âm nhạc 6 sách Kết nối tri thức, chuẩn bị cho năm học sắp tới hiệu quả.

Hát: Con đường học trò SGK Âm nhạc 6 – Kết nối tri thức

Hát

Hát: Con đường học trò SGK Âm nhạc 6 KNTT

Phương pháp giải:

Hát bài: Con đường học trò

Lời giải chi tiết:

Hát bài: Con đường học trò

Câu hỏi 1

Tập hát từng câu kết hợp vỗ tay theo phách.

Hát: Con đường học trò SGK Âm nhạc 6 KNTT

Phương pháp giải:

Học sinh tập hát kết hợp vỗ tay theo phách.

Lời giải chi tiết:

Tập hát kết hợp vỗ tay theo phách.

Câu hỏi 2

Hát theo các hình thức

Nối tiếp:

Nhóm 1: Con đường …. giòn tan

Nhóm 2: Em qua …. bước chân học trò

Hòa giọng: Con đường học trò …. tuổi hồng

Phương pháp giải:

Học sinh tập hát theo các hình thức.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tập hát theo các hình thức trên.

Câu hỏi 3

Hát kết hợp vận động cơ thể theo nhịp.

Hát: Con đường học trò SGK Âm nhạc 6 KNTT

Phương pháp giải:

Hát kết hợp vận động cơ thể theo nhịp.

Lời giải chi tiết: