Tin học 6 Bài 17 Chương trình máy tính trong chủ đề 6 có đáp án đầy đủ các phần. Các lời giải sau đây bám sát chương trình học SGK cho các em học sinh tham khảo luyện tập giải bài tập, chuẩn bị cho các tiết học trên lớp đạt kết quả cao.

I. Nội dung bài học Tin học 6 bài 17 KNTT

1. Chương trình máy tính

Hoạt động 1 trang 63 Tin học lớp 6 Kết nối tri thức

Trong trò chơi “Làm theo hướng dẫn”, Khoa cần hiểu và thực hiện được chỉ dẫn của An để hoàn thành việc vẽ bức tranh. Các chỉ dẫn của An cũng cần phải rõ ràng, dễ hiểu và Khoa thực hiện được. Đó chính là một ví dụ về việc thực hiện thuật toán theo các bước được liệt kê bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Nếu thuật toán được chuyển giao cho máy tính thực hiện thì theo em, làm thế nào để máy tính có thể hiểu và thực hiện.

Đáp án

Để máy tính có thể hiểu và thực hiện được thuật toán thì cần truyền đạt cho máy tính thông tin bằng ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu được (ngôn ngữ lập trình).

II. Phần Luyện tập Tin học 6 bài 17 KNTT

Luyện tập 1 trang 74 Tin học lớp 6 KNTT

Tìm câu sai.

a) Chương trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

b) Chương trình máy tính được viết bằng ngôn ngữ lập trình.

c) Máy tính có thể thực hiện các lệnh trong chương trinh theo trình tự tuỳ ý.

Đáp án

Câu sai:

c) Máy tính có thể thực hiện các lệnh trong chương trinh theo trình tự tuỳ ý.

Luyện tập 2 trang 74 Tin học lớp 6 KNTT

Cho chương trình Scratch như ở Hình 6.15.

a) Em hãy cho biết chương trình đó thực hiện thuật toán nào?

b) Hãy xác định đầu vào, đầu ra của thuật toán đó.

c) Hãy cho ví dụ cụ thể giả trị dữ liệu đầu vào và cho biết kết quả đầu ra tương ứng.

d) Hãy trình bày thuật toán bằng sơ đồ khối.

Giải Tin học 6 bài 17 sách KNTT

Đáp án

a) Chương trình này thực hiện thuật toán “Tính điểm trung bình của ba môn Toán, Văn, Anh để thưởng ngôi sao”.

b) Đầu vào: Ba số a, b, c lần lượt là điểm các môn Toán, Văn, Anh.

Đầu ra: Thông báo “Bạn được thưởng ngôi sao” hay “Bạn cố gắng lên nhé”.

c) Ví dụ:

– HS có điểm Toán được 9, điểm Văn là 8 và điểm Tiếng Anh là 10. Khi đó dữ liệu đầu vào là a = 9, b = 8, c = 10, chương trình tính ĐT = (9 + 8 + 10)/3 = 8.3, vì ĐTB > 8 nên đầu ra chương trình thông báo “Bạn được thưởng sao.

– HS 2 có điểm Toán được 7, điểm Văn là 5 và điểm Tiếng Anh là 8. Khi đó đữ liệu đầu vào là a = 7, b = 5, c = 8, chương trình tính ĐTB = (7 + 5 + 8)/3 = 6.7, vì ĐTB < 8 nên đấu ra chương trình thông báo “Bạn cố gắng lên nhé”.

Luyện tập 3 trang 74 Tin học lớp 6 KNTT

Cho chương trình Scratch như ở hình 6.16. Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Chương trình đó thực hiện công việc gì?

b. Các cấu trúc điều kiển tuần tự, rẽ nhánh và lặp có được sử dụng trong chương trình không? Hãy nêu các câu lệnh trong chương trình thể hiện cấu trúc đó.

c. Thực hành tạo chương trình bằng Scratch.

Đáp án

a. Chương trình Scratch ở Hình 6.16 thực hiện công việc sau:

– Nhân vật nói xin chào trong 2 giây, sau đó lặp lại 10 lần việc di chuyển 10 bước nếu chạm biến thì quay lại. Trong quá trình nhân vật di chuyển chương trình phát âm thanh tiếng trống.

b. Các cấu trúc điều kiển tuần tự, rẽ nhánh và lặp được sử dụng trong chương trình

Ví dụ:

– Cấu trúc tuần tự: Nhân vật nói “Xin chào” sau đó mới di chuyển.

– Cấu trúc rẽ nhánh: Lệnh “nếu chạm biên, bật lại”.

– Cấu trúc lặp: Lặp lại 10 lần.

c. T ạo chương trình bằng Scratch

Tin học 6 bài 17 sách KNTT

III. Phần Vận dụng Tin học 6 bài 17 KNTT

Vận dụng 1 trang 74 Tin học lớp 6 KNTT

Em hãy vẽ sơ đồ khối mô tả thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số a và b. Từ sơ đồ khối, hãy viết chương trình Scratch thực hiện thuật toán.

Đáp án

– Sơ đồ khối mô tả thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số a và b:

Tin học 6 bài 17 sách KNTT

– Chương trình Scratch thực hiện thuật toán:

Tin học 6 bài 17 sách KNTT

Vận dụng 2 trang 74 Tin học lớp 6 KNTT

Em hãy viết chương trình Scratch thực hiện thuật toán tính trung bình cộng của ba số.

Đáp án

Chương trình Scratch thực hiện thuật toán tính trung bình cộng của ba số:

Tin học 6 bài 17 sách KNTT

Trên đây là toàn bộ lời giải Tin học lớp 6 bài 17 Chương trình máy tính Kết nối tri thức. Các bạn học sinh tham khảo thêm lời giải Tin học 6 Kết nối tri thức với cuộc sống và Tin học 6 Cánh Diều đầy đủ các bài học để chuẩn bị cho các bài học trên lớp, củng cố các kỹ năng sách mới. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật lời giải các môn học sách mới chương trình GDPT cho các bạn học sinh tham khảo.