Lý thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc SGK Âm nhạc 6 KNTT là tài liệu tham khảo được TaiLieuViet sưu tầm và giới thiệu dành cho thầy cô và các bạn học sinh tham khảo, hướng dẫn soạn bài Âm nhạc 6 sách Kết nối tri thức, chuẩn bị cho năm học sắp tới hiệu quả.

Lý thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc SGK Âm nhạc 6 – Kết nối tri thức

Câu hỏi 1

Ghép các thuộc tính của âm thanh có tính nhạc với bức tranh thích hợp ở trên.

Lý thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc SGK Âm nhạc 6 KNTT

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết các thuộc tính của âm thanh và ghép với bức tranh phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Lý thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc SGK Âm nhạc 6 KNTT

Lý thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc SGK Âm nhạc 6 KNTT

Lý thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc SGK Âm nhạc 6 KNTT

Lý thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc SGK Âm nhạc 6 KNTT

Câu hỏi 2

Hãy lấy ví dụ minh họa về các thuộc tính âm nhạc có tính nhạc.

Phương pháp giải:

Em lấy ví dụ về các thuộc tính của âm thanh có tính nhạc.

Lời giải chi tiết:

– Cao độ: Âm thanh nốt Đô trầm và thấp hơn nốt Rê, Mi, Pha, Sol, La, Si.

– Trường độ: Âm thanh kêu lên của tiếng kèn nói chung ngân dài hơn khi giữ hơi khỏe và lâu.

– Cường độ: Tiếng trống gõ nhẹ sẽ nhỏ hơn tiếng trống khi gõ mạnh

– Âm sắc: Âm thanh sáo trúc trong trẻo, âm thanh của đàn Guitar đanh và trầm hơn.

———————

Trên đây là toàn bộ lời giải Lý thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc SGK Âm nhạc 6 KNTT. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.