Hát: Những ước mơ SGK Âm nhạc 6 KNTT là tài liệu tham khảo được TaiLieuViet sưu tầm và giới thiệu dành cho thầy cô và các bạn học sinh tham khảo, hướng dẫn soạn bài Âm nhạc 6 sách Kết nối tri thức, chuẩn bị cho năm học sắp tới hiệu quả.

Hát: Những ước mơ SGK Âm nhạc 6 – Kết nối tri thức

Hát

Hát: Những ước mơ SGK Âm nhạc 6 KNTT

Phương pháp giải:

Học sinh tập hát bài hát: Những ước mơ

Lời giải chi tiết:

Bài hát: Những ước mơ

1. Học hát

Tập hát từng câu kết hợp vỗ tay theo phách.

Hát: Những ước mơ SGK Âm nhạc 6 KNTT

Phương pháp giải:

Học sinh tập hát kết hợp vỗ tay theo phách.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tập hát kết hợp vỗ tay theo phách.

2. Hát theo các hình thức

Nối tiếp:

Nhóm 1: Ơi các bạn …. tỏa sáng

Nhóm 2: Ta muốn cùng …. mộng vàng.

Hòa giọng: Xanh ơi xanh thắm …. ước mơ.

Hát: Những ước mơ SGK Âm nhạc 6 KNTT

Phương pháp giải:

Học sinh tập hát theo các hình thức nối tiếp và hòa giọng.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tập hát.

3. Hát kết hợp nhạc cụ, tiết tấu

Hát: Những ước mơ SGK Âm nhạc 6 KNTT

Phương pháp giải:

Học sinh hát kết hợp nhạc cụ tiết tấu.

Lời giải chi tiết:

Học sinh hát kết hợp nhạc cụ tiết tấu.