Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Test yourself 3 Pronunciation sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Test yourself 3 Pronunciation

(trang 77 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the sentences. Mark the changes in intonation using (falling intonation), (rising intonation), (level-rising intonation), or (fall-rise intonation). (Đọc các câu. Đánh dấu những thay đổi trong ngữ điệu bằng cách sử dụng (ngữ điệu giảm), (ngữ điệu tăng), (ngữ điệu tăng dần) hoặc (ngữ điệu tăng giảm).)

1. On my trip, I bought several postcards, a cookbook, and some souvenirs.

2. Did you learn about the history of the ancient town at school?

3. I want to study abroad after finishing secondary school.

4. Would you like to join the walking tour next week?

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 11 trang 77 Test yourself 3 Pronunciation | Tiếng Anh 11 Global success

Hướng dẫn dịch:

1. Trong chuyến đi của mình, tôi đã mua một vài tấm bưu thiếp, một cuốn sách dạy nấu ăn và một số đồ lưu niệm.

2. Bạn có học về lịch sử của thành phố cổ ở trường không?

3. Em muốn đi du học sau khi học hết cấp 2.

4. Bạn có muốn tham gia chuyến đi bộ vào tuần tới không?