tailieuviet.vn xin giới thiệu tài liệu về bài tập Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Kết nối tri thức) có đáp án và lời giải chi tiết gồm bài tập tự luận và trắc nghiệm được biên soạn theo từng unit của chương trình môn Tiếng Anh 11 sách Global Success giúp bạn ôn luyện đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh 10.

Bài tập Tiếng anh 11 Global Success

Bài tập Unit 1: A long and healthy life

Bài tập Unit 2: The generation gap

Bài tập Unit 3: Cities of the future

Bài tập Unit 4: ASEAN and Viet Nam

Bài tập Unit 5: Global warming

Bài tập Unit 6: Preserving our heritage

Bài tập Unit 7: Education options for school-leavers

Bài tập Unit 8: Becoming independent

Bài tập Unit 9: Social issues

Bài tập Unit 10: The ecosystem