Với giải 1 trang 51-52 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 7 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 7 Vocabulary

1 (trang 51-52 SBT Tiếng Anh 10): Complete the crossword. What is the mystery word? (Hoàn thành ô chữ. Từ bí ẩn là gì?)

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 10 trang 51, 52 Unit 7 Vocabulary | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch:

I. Kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, Việt Nam đã thu được nhiều lợi ích kinh tế.

2. Chúng tôi cần tìm ra những cách mới để quảng bá các sản phẩm và dịch vụ tại địa phương nhằm thu hút nhiều khách hàng hơn.

3. Với tư cách là thành viên của các tổ chức quốc tế khác nhau, Việt Nam ngày càng tham gia tích cực hơn vào các hoạt động của khu vực và toàn cầu.

4. Tổ chức quốc tế này có mục tiêu rõ ràng. Nó nhằm mục đích giúp trẻ em phát triển khỏe mạnh.

5. Kể từ khi Việt Nam gia nhập các tổ chức kinh tế toàn cầu, Việt Nam đã thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn.

6. Với tư cách là thành viên của WTO, Việt Nam cam kết tuân thủ các quy tắc của WTO.

7. Chính phủ hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam.

8. UNDP đã cung cấp cho Việt Nam và các nước đang phát triển khác những lời khuyên thiết thực.

9. Tổ chức này nhằm tạo cơ hội cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đi học.

10. Bây giờ chúng tôi có thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu ở các vùng sâu vùng xa.

11. Mục tiêu chính của tổ chức này là xóa đói giảm nghèo và cải thiện cuộc sống của người dân.

12. Mọi người đều nhận ra những lợi ích sức khỏe của việc chủng ngừa các bệnh nặng.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 52 SBT Tiếng Anh 10)Complete each sentence using the correct form of the word in brackets. (Hoàn thành mỗi câu bằng cách sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc.)…..