Với giải 3 trang 12 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 2 Grammar giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 2 Grammar

3 (trang 12 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu)

Đáp án:

1. C

2. B

3. C

4. A

5. A

6. A

7. D

8. A

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi e rằng bạn đã không được chọn để phỏng vấn.

2. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cô ấy đã được dịch sang tiếng Anh vào năm ngoái.

3. Vali của họ đã được đóng gói. Họ sẽ đi du lịch đến phần phía nam của đất nước cho kỳ nghỉ của họ.

4. Anh trai tôi được tặng một bộ đồ chơi vào sinh nhật lần thứ 7 của anh ấy.

5. Bạn có khát không? Tôi sẽ lấy cho bạn một cốc nước.

6. Cuốn sách này đã được để trong lớp học ngày hôm qua.

7. Một bộ phim tài liệu về động vật hoang dã sẽ được chiếu trên TV vào tối nay.

8. Cô ấy đang mua một ít đường và bột mì. Cô ấy sẽ làm một chiếc bánh vào tối nay.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 11 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences with the correct form of “will” or “be going to” (Hoàn thành các câu với dạng đúng của “will” hoặc “be going to”)….

2 (trang 11-12 SBT Tiếng Anh 10): There is a mistake in each sentence. Find and correct it. (Có một sai lầm trong mỗi câu. Tìm và sửa nó.)…..