Với giải 1 trang 12-13 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 2 Reading giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 2 Reading

1 (trang 12-13 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and do the tasks that follow (Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu theo sau)

Hướng dẫn dịch:

Có rất nhiều điều bạn có thể làm để giúp chấm dứt ô nhiễm nhựa. Thứ nhất, bạn nên giảm việc sử dụng đồ nhựa. Bạn nên tránh các sản phẩm nhựa sử dụng một lần như ống hút hoặc tách cà phê mang đi. Thay vào đó, hãy chọn những sản phẩm có thể tái sử dụng được làm từ tre hoặc kim loại. Thứ hai, bạn nên tái sử dụng đồ nhựa. Nếu bạn có đồ nhựa, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng chúng nhiều lần. Ví dụ, bạn có thể đổ đầy chai nước và tái sử dụng hộp ăn trưa. Bên cạnh đó, bạn nên sử dụng những chiếc túi chắc chắn, có thể tái sử dụng để mua sắm được làm từ chất liệu khác chứ không phải bằng nhựa. Cuối cùng, bạn nên tái chế nhựa bất cứ khi nào bạn có thể. Trước khi bạn mua bất cứ thứ gì được bán bằng nhựa, hãy kiểm tra các ký hiệu tái chế. Luôn cố gắng tái chế đồ nhựa thay vì vứt chúng vào thùng rác. Hãy nhớ rằng có rất nhiều thứ được làm từ nhựa tái chế.

A. Match the highlighted words in the text to the meanings below. (Nối các từ được đánh dấu trong văn bản với các nghĩa bên dưới)

Đáp án:

1. take a way

2. single-use

3. reusable

Hướng dẫn dịch:

1. mua tại một cửa hàng hoặc nhà hàng và sử dụng ở một nơi khác

2. dùng một lần rồi vứt đi

3. có thể được sử dụng lại

B. Choose the best answers. (Chọn câu trả lời tốt nhất.)

Đáp án:

1. B

2. A

Hướng dẫn dịch:

1. Văn bản chủ yếu nói về điều gì?

– Các giải pháp khả thi đối với ô nhiễm nhựa.

2. Bạn nên làm gì trước khi mua đồ nhựa?

– Tìm kiếm các ký hiệu tái chế.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 13 SBT tiếng Anh 10): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)……