Bài tập unit 2 lớp 6 My house Online

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Global Success unit 2 My house có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 6 Kết nối tri thức khác nhau giúp các em nâng cao kiến thức hiệu quả.

 • Write (T) if the statement is true, and write (F) if the statement is false.

  Minh lives with his parents in a lovely apartment in Ho Chi Minh City. His apartment is not very big but it is comfortable. There are five rooms in the apartment: a living room, two bedrooms, a kitchen and a bathroom. The living room is the biggest of all. It is beautiful furnished. The bath room is very beautiful. It has a sink, a tub and a shower. The kitchen is very modern and has everything: refrigerator, washing machine, dishwasher, gas cooker, electric stove, kitchen table…. Minh’s bedroom is not large, but it is very bright and its colors are nice. Minh likes his apartment a lot.

 • 1. There are five rooms in Minh’s apartment.
 • 2. The living room is bigger than any other rooms in his apartment.
 • 3. The sink is in the bath room.
 • 4. His bedroom is large.
 • 5. The kitchen is modern because there is a washing machine there.
 • Choose the correct answer.
 • 1. Mi: “Do you like your room?” Nick: “________”
 • 2. Nick: “________?” Nam: “No, there isn’t. I only watch TV in the living room.”
 • 3. There is a bank ________ the supermarket.
 • 4. In our dining room, ________ four chairs and a table. We have breakfast there every morning.
 • 5. My aunt is cooking in the________.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kết quả

Bài làm của bạn thật ấn tượng! Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Hãy thử sức mình với một phiên bản khó hơn của bài học này xem

Bài tập tiếng Anh 6 Global success unit 2 Online Trắc nghiệm tiếng Anh 6 global success unit 2 My house Online

Kết quả

Tiếc thật, chỉ một chút nữa thôi, bạn đã chinh phục được bài kiểm tra này rồi. Nhưng không sao, hãy thử lại thêm một lần nữa nhé!

Bài tập tiếng Anh 6 Global success unit 2 Online Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My house

Kết quả

Bạn đã làm sai một số câu hỏi. Vậy là bạn vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc phần lý thuyết của bài học này. Hãy lên núi tu luyện lại kiến thức nào!!!!

Bài tập tiếng Anh 6 Global success unit 2 Online Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My house

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại