Chuyên đề Toán học lớp 10: Xác định hàm số y = ax + b và sự tương giao của đồ thị hàm sốđược TaiLieuViet sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 10 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương pháp giải.

+ Để xác định hàm số bậc nhất ta là như sau:

Gọi hàm số cần tìm là y = ax + b (a ≠ 0). Căn cứ theo giả thiết bài toán để thiết lập và giải hệ phương trình với ẩn a, b từ đó suy ra hàm số cần tìm.

+ Cho hai đường thẳng d1: y = a1x + b1 và d2: y = a2x + b2. Khi đó:

a) d1 và d2 trùng nhauchuyên đề toán 10

b) d1 và d2 song song nhauchuyên đề toán 10

c) d1 và d2 cắt nhau ⇔ a1 ≠ a2. Và tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ phương trình:

chuyên đề toán 10

d) d1 và d2 vuông góc nhau ⇔ a1.a2 = -1

2. Các ví dụ minh họa.

Ví dụ 1.Cho hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng d. Tìm hàm số đó biết:

a) d đi qua A(1; 3), B(2; -1).

b) d đi qua C(3; -2) và song song với Δ: 3x – 2y + 1 = 0.

c) d đi qua M (1; 2) và cắt hai tia Ox, Oy tại P, Q sao cho SΔOPQ nhỏ nhất.

d) d đi qua N (2; -1) và d ⊥d’ với d’: y = 4x + 3.

Hướng dẫn:

Gọi hàm số cần tìm là y = ax + b (a ≠ 0).

a) Vì A ∈ d; B ∈ d nên ta có hệ phương trình:

chuyên đề toán 10

Vậy hàm số cần tìm là y = -4x + 7.

b) Ta có Δ:y = 3x/2 + 1/2. Vì d // Δ nênchuyên đề toán 10

Mặt khác C ∈ d ⇒ -2 = 3a + b (2)

Từ (1) và (2) suy rachuyên đề toán 10

Vậy hàm số cần tìm là y = 3x/2 – 13/2.

c) Đường thẳng d cắt tia Ox tại P((-b)/a; 0) và cắt tia Oy tại Q(0; b) với b > 0; a < 0.

(Do cắt tia Ox, Oy nên hoành độ và tung độ giao điểm đều dương).

chuyên đề toán 10

Ta có M ∈ d ⇒ 2 = a + b ⇒ b = 2 – a, thay vào (3) ta được:

chuyên đề toán 10

Áp dụng bất đẳng thức Cô- si ta có:

chuyên đề toán 10

chuyên đề toán 10

Vậy hàm số cần tìm là y = -2x + 4.

d) Đường thẳng d đi qua N(2; -1) nên -1 = 2a + b

Và d ⊥ d’ ⇒ 4.a = -1 ⇒ a = (-1)/4

⇒ b = -1 – 2a = (-1)/2

Vậy hàm số cần tìm là y = (-1)x/4 – 1/2.

Ví dụ 2:Cho hai đường thẳng d: y = x + 2m; d’: y = 3x + 2 (m là tham số)

a) Chứng minh rằng hai đường thẳng d, d’ cắt nhau và tìm tọa độ giao điểm của chúng

b) Tìm m để ba đường thẳng d, d’ và d’’: y = -mx + 2 phân biệt đồng quy.

Hướng dẫn:

a) Ta có ad = 1 ≠ ad’ = 3 suy ra hai đường thẳng d, d’ cắt nhau.

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng d, d’ là nghiệm của hệ phương trình

chuyên đề toán 10

suy ra d,d’ cắt nhau tại M(m – 1; 3m – 1)

b) Vì ba đường thẳng d, d’, d’’ đồng quy nên M ∈ d” ta có:

3m – 1 = -m(m – 1) + 2 ⇔ m2 + 2m – 3 = 0chuyên đề toán 10

Với m = 1 ta có ba đường thẳng là d: y = x + 2, d’: y = 3x + 2; d”: y = -x + 2 phân biệt đồng quy tại M(0; 2).

Với m = -3 ta có d’ ≡ d” suy ra m = -3 không thỏa mãn

Vậy m = 1 là giá trị cần tìm.

Ví dụ 3:Cho đường thẳng d: y = (m – 1)x + m và d’: y = (m2 – 1)x + 6

a) Tìm m để hai đường thẳng d, d’ song song với nhau

b) Tìm m để đường thẳng d cắt trục tung tại A, d’ cắt trục hoành tại B sao cho tam giác OAB cân tại O.

Hướng dẫn:

a) Với m = 1 ta có d: y = 1, d’: y = 6 do đó hai đường thẳng này song song với nhau

Với m = -1 ta có d: y = -2x – 1, d’: y = 6 suy ra hai đường thẳng này cắt nhau tại M((-7)/2; 6).

Với m ≠ ±1 khi đó hai đường thẳng trên là đồ thị của hàm số bậc nhất nên song song với nhau khi và chỉ khi

chuyên đề toán 10

Đối chiếu với điều kiện m ≠ ±1 suy ra m = 0.

Vậy m = 0 và m = 1 là giá trị cần tìm.

b) Ta có tọa độ điểm A là nghiệm của hệ

chuyên đề toán 10

Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ

chuyên đề toán 10

Rõ ràng m = ±1 hệ phương trình (*) vô nghiệm

Với m ≠ ±1 ta có (*)

chuyên đề toán 10

Vậy m = ±2 là giá trị cần tìm.

Với nội dung bài Xác định hàm số y = ax + b và sự tương giao của đồ thị hàm số trên đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô nội dung cần nắm vững phương pháp giải hàm số, cách xác định qua đồ thị hàm số….

Trên đây TaiLieuViet đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 10: Xác định hàm số y = ax + b và sự tương giao của đồ thị hàm số. Để có kết quả cao hơn trong học tập, TaiLieuViet xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 10, Giải bài tập Toán lớp 10, Giải VBT Toán lớp 10 mà TaiLieuViet tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc