Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 2 KNTT Online

TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 2 KNTT. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 4 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 3 KNTT
 • Câu 1:

  Một công ty dự định sản xuất hai loại sản phẩm I và II. Các sản phẩm này được chế tạo từ hai loại nguyên liệu A, B. Số kilôgam dự trữ từng loại nguyên liệu và số kilôgam từng loại cần dùng để sản xuất 1 kg sản phẩm được cho trong bảng sau:

  Loại nguyên liệu

  Số kilôgam nguyên liệu dự trữ

  Số kilôgam nguyên liệu cần dùng sản xuất 1 kg sản phẩm

  I

  II

  A

  8

  2

  1

  B

  12

  2

  2

  Công ty đó nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để tiền lãi thu về lớn nhất ? Biết rằng, mỗi kilogam sản phẩm loại I lãi 10 triệu đồng, mỗi sản phẩm loại II lãi 20 triệu đồng.

 • Câu 2:

  Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

 • Câu 3:

  Bạn Lan để dành được 300 nghìn đồng. Trong một đợt ủng hộ học sinh khó khăn, bạn Lan đã ủng hộ x tờ tiền loại 10 nghìn đồng, y tờ tiền loại 20 nghìn đồng từ tiền để dành của mình. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào diễn tả giới hạn về tổng số tiền mà bạn Lan đã ủng hộ.

 • Câu 4:

  Miền nghiệm của bất phương trình 4x + 3y ≤ 1 là:

 • Câu 5:

  Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình: x – 4y ≥ –5.

 • Câu 6:

  Cặp số (2 ; 3) là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

 • Câu 7:

  Cho hệ bất phương trình left{begin{matrix}-x+2ygeq 2\ 2x+yleq -1end{matrix}right.. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?

 • Câu 8:

  Cho hệ left{begin{matrix}x+yleq 1 \ 4x-yleq 2\ xgeq 0end{matrix}right. Giá trị lớn nhất của biểu thức P = x – y trên miền nghiệm của hệ đã cho là:

 • Câu 9:

  Biểu thức F = 2x + y đạt giá trị nhỏ nhất với điều kiện left{begin{matrix}2x-yleq 2 \ x-2yleq 2 \ ygeq 0 \ xgeq 0 end{matrix}right. tại điểm có toạ độ là:

 • Câu 10:

  Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình:

  4(2 – y) > 2x + y – 2.

 • Câu 11:

  Cho bất phương trình x + y ≤ 2 (1). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

 • Câu 12:

  Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

 • Câu 13:

  Miền nghiệm của bất phương trình: –3x + y > 0 chứa điểm nào trong các điểm sau:

 • Câu 14:

  Điểm nào trong các điểm sau thuộc miền nghiệm của bất phương trình: 2(x + 3) – 4(y –1) < 0.

 • Câu 15:

  Cho hai bất phương trình 2x + y < 3 (1) và – x + 3y > 5 (2) và điểm A(0; 1). Kết luận nào sau đây là đúng?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại