Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương I KNTT Online

Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương I KNTT được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương I KNTT được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học và rèn luyện được kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 2 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 1 KNTT
 • Câu 1:

  Số phần tử của tập hợp A = {k2 + 1∣ k ∈ Z, (k) ≤ 2} là

 • Câu 2:

  Câu nào sau đây không là mệnh đề?

 • Câu 3:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

 • Câu 4:

  Số tập hợp con của A = {-1; 2; b} là:

 • Câu 5:

  Cho mệnh đề chứa biến P(x): “x + 15 ≤ x2“với giá trị thực nào của x trong các giá trị sau P(x) là mệnh đề đúng

 • Câu 6:

  Tập hợp C = (2; +∞) [-3; 8] bằng tập hợp nào sau đây?

 • Câu 7:

  Số mệnh đề chứa biến trong các mệnh đề sau là:

  P: “n chia hết cho 3”

  Q: “5+4<10”

  R: “Phương trình x2 − 3x + 2 = 0 có nghiệm nguyên”

  T: “Hiệu độ dài hai cạnh bất kì của một tam giác nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại”

 • Câu 8:

  Với giá trị nào của x thì mệnh đề chứa biến “sqrt{x^{2}-3x+5}>2x+3” là đúng?

 • Câu 9:

  Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?

 • Câu 10:

  Cho A = {0; 1; 2; 3; 4}; B = {2; 3; 4; 5; 6}. Tìm tập (AB) ∪ (BA)

 • Câu 11:

  Số tập con của tập A = {1; 2; 3} là

 • Câu 12:

  Số tập con có 2 phần tử của tập M = {1; 2; 3; 4; 5; 6}

 • Câu 13:

  Cho hai tập A = {x ∈ R, x + 3 < 4 + 2x} và B = {x ∈ R, 5x − 3 < 4x − 1}. Hỏi các số tự nhiên thuộc cả hai tập A và B là những số nào?

 • Câu 14:

  Mệnh đề nào sau đây sai?

 • Câu 15:

  Cho A là tập hợp các bội của 2, B là tập hợp các bội của 8. Chọn khẳng định đúng:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại