Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 4 KNTT Online

Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 4 KNTT được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết bài viết dưới đây.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 11 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 10 KNTT
 • Câu 1:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(2;1), B(3;3). Tìm điểm M(x;y) để OABM là một hình bình hành.

 • Câu 2:

  Cho hình vẽ:

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 4 KNTT

  Có bao nhiêu cặp vectơ không cùng phương trên hình vẽ?

 • Câu 3:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm M(3; -1) và N(2; -5). Điểm nào sau đây thẳng hàng với M, N?

 • Câu 4:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm M(1;3), N(4;2). Nhận xét nào sau đây đúng nhất về tam giác OMN.

 • Câu 5:

  Cho tam giác ABC có cạnh BC = 6 và đường cao AH ( Hin BC ) sao cho BH = 2HC. Tính overrightarrow{AB}times overrightarrow{BC}

 • Câu 6:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Cho tọa độ các điểm A(1;3), B(2;4), G(-3;2). Tọa độ điểm C là:

 • Câu 7:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm M(3; -1) và N(2; -5). Điểm nào sau đây thẳng hàng với M, N?

 • Câu 8:

  Cho hình thoi ABCD có độ dài hai đường chéo AC, BD lần lượt là 8 cm và 6 cm. Tính độ dài vectơ overrightarrow{AB}

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 4 KNTT

 • Câu 9:

  Cho hình vuông ABCD, tính cos(overrightarrow{AB},overrightarrow{CA})

 • Câu 10:

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC. M, N, P lần lượt là trung điểm cách cạnh BC, CA, AB. Biết M(0; 1); N(-1; 5); P(2; -3). Tọa độ trọng tâm G tam giác ABC là:

 • Câu 11:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm A(11; –2), B(4; 10); C(-2; 2); D(7; 6); Hỏi G(3; 6) là trọng tâm của tam giác nào trong các tam giác sau đây?

 • Câu 12:

  Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Tàu khởi hành từ vị trí A(-3; 2) chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vecto overrightarrow{v}=(2;5) Xác định vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành 2 giờ.

 • Câu 13:

  Cho tam giác ABC có M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC và P là trung điểm của BC.

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 4 KNTT

  Phát biểu nòa sau đây sai.

 • Câu 14:

  Cho tam giác ABC có bao nhiêu vectơ (khác vectơ không) có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh A, B, C?

 • Câu 15:

  Cho hình bình hành ABCD. Vecto nào dưới đây bằng overrightarrow{CD}

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại