Giải bài tập SGK Toán lớp 10 Đại số chương 1

Giải bài tập Toán 10 (Đại số) chương 1: Tập hợp tổng hợp câu hỏi và hướng dẫn giải của các bài tập 1, 2, 3 trong sách giáo khoa trang 13 Đại số lớp 10. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, học tốt môn Toán lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

  • Bài tập Toán lớp 10 chương 1: Mệnh đề – Tập hợp
  • Giải bài tập SGK Toán lớp 10 (Đại số) chương 1: Mệnh đề
  • Giải bài tập SGK Toán lớp 10 (Đại số) chương 1: Các phép toán tập hợp
  • Giải bài tập SGK Toán lớp 10 (Đại số) chương 1: Các tập hợp số

BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 13 ĐẠI SỐ LỚP 10 – TẬP HỢP

Bài 1.

a) Cho A = {x ∈ N| x < 20 và x chia hết cho 3}

Hãy liệt kê các phân tử của tập hợp A.

b) Cho tập hợp B = {2, 6, 12, 20, 30}.

Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới 1m60.

Hướng dẫn giải:

a) A = {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18}.

b) B = {x ∈ N / x = n(n + 1), n ∈ N, 1 ≤ n ≤ 5}.

c) Học sinh tự thực hiện.

Bài 2. Trong hai tập hợp A và B dưới đây, tập hợp nào là con của tập hợp còn lại ? Hai tập hợp A và B có bằng nhau không?

a) A là tập hợp các hình vuông

B là tập hợp các hình thoi.

b) A = {n ∈ N / n là một ước chung của 24 và 30}

B = {n ∈ N/ n là một ước của 6}.

Hướng dẫn giải:

a) Mỗi hình vuông là một hình thoi (có một góc vuông). Vậy A ⊂ B, A ≠ B.

b) Mỗi số là ước của 6 là một ước chung của 24 và 30.

n ∈ B => n ∈ A. Vậy B ⊂ A. Mặt khác mỗi ước chung của 24 và 30 là một ước của 6. Vậy A ⊂ B. Suy ra A = B.

Bài 3. Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau

a) A = {a, b};

b) B = {0, 1, 2}.

Hướng dẫn giải:

a) {a}, {b}, Ø, A.

b) {0}, {1}, {2}, {0, 1}, {0, 2}, {1, 2}, Ø, B.

Ghi chú: Tập hợp Ø là tập hợp con của tập hợp bất kì. Mỗi một tập hợp là tập hợp con của chính nó.

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Giải bài tập SGK Toán lớp 10 (Đại số) chương 1: Tập hợp. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Toán lớp 10 nhé. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập, TaiLieuViet.vn mời bạn đọc cùng tham khảo thêm một số tài liệu được chúng tôi biên soạn và tổng hợp như Ngữ văn lớp 10, Tiếng Anh lớp 10, Hóa học lớp 10…