Mời các bạn tham khảo Giải Toán lớp 6 bài 29: Tính toán với số thập phân sách Kết nối tri thức với cuộc sống trang 32, 33, 34. Lời giải bao gồm chi tiết đáp án cho từng câu hỏi trong SGK Toán 6 giúp các em học sinh rèn kỹ năng Giải Toán 6 Chương 7 KNTT, từ đó học tốt môn Toán hơn. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 28 Số thập phân Kết nối tri thức với cuộc sống

Chuyên mục Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ, chi tiết cả năm học cho các bạn cùng tham khảo, so sánh đối chiếu với bài làm của mình.

1. Phép cộng, trừ số thập phân

Hoạt động 1 Toán lớp 6 trang 31 tập 2

Tính:

a) 2,259 + 0,31

b) 11,325 – 0,15

Đáp án

a) 2,259 + 0,31 = 2, 569

b) 11,325 – 0,15 = 11,175

Hoạt động 2 Toán lớp 6 trang 31 tập 2

Thực hiện các phép tính sau bằng cách quy về cộng hoặc trừ hai số thập phân dương tương tự như với số nguyên:

a) (-2,5) + (-0,25)

b) (-1,4) + 2,1

c) 3,2 – 5,7

Đáp án

a) (-2,5) + (-0,25) = – (2,5 + 0,25) = -2,75

b) (-1,4) + 2,1 = 2, 1 – 1, 4 = 0,7

c) 3,2 – 5, 7 = -(5,7 – 3,2) = – 2,5

Luyện tập 1 Toán lớp 6 trang 32 tập 2

Tính

a.(-2,259) + 31,3

b) (-0,325) – 11,5

Đáp án

a.(-2,259) + 31,3 = 29.041

b. (-0,325) – 11,5 = -11.825

Vận dụng 1 Toán lớp 6 trang 32 tập 2

1. Giải bài toán mở đầu

2. Nhiệt độ trung bình năm ở Bắc Cực là -3,4oC, ở Nam Cực là -49,3oC. Hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm ở nơi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu độ C.

Đáp án

1. Độ cao mới của tàu sau khi tàu nổi lên thêm 0,11 km là: -0,32 + 0,11=-0,21 (km)

2. Phép nhân số thập phân

Hoạt động 3 Toán lớp 6 trang 32 tập 2

Tính: 12,5. 1,2

Đáp án

Đặt tính rồi tính: 12,5 . 1,2

12,5. 1,2 = 15

Hoạt động 4 Toán lớp 6 trang 32 tập 2

Thực hiện phép nhân sau bằng cách quy về phép nhân hai số thập phân dương tương tự như với số nguyên:

a) (- 12,5). 1,2

b) (- 12,5). (-1,2)

Đáp án

a) (- 12,5). 1,2 = -(12,5. 1,2) = -15

b) (- 12,5). (-1,2) = 12,5. 1,2 = 15

Luyện tập 2 Toán lớp 6 trang 32 tập 2

Tính

a. 2,72. (-3,25)

b. (-0,827).(-1,1)

Đáp án

a. 2,72.(-3,25) = -8,84

b. (-0,827).(-1,1) = 0,9097.

Vận dụng 2 Toán lớp 6 trang 32 tập 2

Mức tiêu thụ nhiên liệu của một chiếc xe máy là 1,6 lít trên 100km. Giá 1 lít xăng E5 RON 92-II ngày 20-10-2020 là 14 260 đồng (đã bao gồm thuế). Một người đi xe máy đó trên quãng đường 100km thì hết bao nhiêu tiền xăng?

Đáp án

Số tiền xăng là: 14 260 . 1,6 = 22 816 (đồng)

3. Phép chia số thập phân

Hoạt động 5 Toán lớp 6 trang 32 tập 2

Tính: 31,5: 1,5

Đáp án

Thực hiện phép tính ta có:

31,5: 1,5 = 315: 15 = 21

Vậy 31,5: 1,5 = 21

Hoạt động 6 Toán lớp 6 trang 32 tập 2

Thực hiện các phép tính sau bằng cách quy về phép chia hai số thập phân dương tương tự như với số nguyên:

a) (- 31,5) : 1,5

b) (- 31,5): (- 1,5)

Đáp án

Thực hiện phép tính ta có:

a) (- 31,5): 1,5 = – (31,5: 1,5) = -21

b) (- 31,5): (- 1,5) = 31,5: 1,5 = 21

Luyện tập 3 Toán lớp 6 trang 33 tập 2

Tính

a.(-5,24) : 1,31

b.(-4,625) : (-1,25)

Đáp án

a.(-5,24) : 1,31 = -4

b.(-4,625) : (-1,25) = 3,7

Vận dụng 3 Toán lớp 6 trang 33 tập 2

Tài khoản vay ngân hàng của một chủ xưởng gỗ có số dư -1,252 tỉ đồng. Sau khi chủ xưởng trả được một nửa khoản vay thì số dư trong tài khoản là bao nhiêu tỉ đồng?

Đáp án

Sau khi chủ xưởng nợ trả được một nửa khoản nợ thì số dư tài khoản là :

-1,25 : 2 = – 0,625 (tỉ đồng)

4. Tính giá trị biểu thức với số thập phân

Luyện tập 4 Toán lớp 6 trang 34 tập 2

Tính giá trị biểu thức sau: 21.0,1- [4-(-3,2-4,8)]:0,1

Đáp án

21.0,1- [4-(-3,2-4,8)]:0,1= 2,1-12 : 0,1 = 2,1-120 = -117,9.

Vận dụng 4 Toán lớp 6 trang 34 tập 2

Từ độ cao -0,21 km (so với mực nước biển), tàu thăm dò đáy biển bắt đầu lặn xuống. Biết rằng cứ sau mỗi một phút tàu lặn xuống sâu thêm 0,021 km. Tính độ cao xác định vị trí tàu (so với mực nước biển) sau 10 phút kể từ khi bắt đầu lặn

Đáp án

Sau 10 phút tàu lặn sâu được: 10.- 0,021 = -0,21(km)

Biểu thức tính độ cao xác định vị trí tàu sau 10 phút kể từ khi tàu bắt đầu lặn là:

-0,21 + – 0,21=-0,42 km (so với mực nước biển)

5. Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức trang 34 tập 2 Bài tập

Toán lớp 6 tập 2 trang 34 bài 7.5

Tính:

a. (-12,245) + (-8,235)

b. (-8,451) + 9,79

c. (-11,254) – (-7,35).

Đáp án

a. (-12,245) + (-8,235) = -20,48.

b. (-8,451) + 9,79 = 1,339

c. (-11,254) – (-7,35) = (-11,254) + 7,35 = -3,904.

Toán lớp 6 tập 2 trang 34 bài 7.6

Tính:

a. 8,625 . (-9);

b. (-0,325) . (-2,35)

c.(-9,5875) : 2,95.

Đáp án

a. 8,625 . (-9) = -77,625;

b. (-0,325) . (-2,35) = 0,76375

c. (-9,5875) : 2,95 = -3,25.

Toán lớp 6 tập 2 trang 34 bài 7.7

Để nhân (chia) một số thập phân với 0,1; 0,01;0,001;…. ta chỉ cần dịch dấu phẩy số thập phân đó sang trái (phải) 1,2,3,…. hàng, chẳng hạn:

2,057 . 0,1 = 0,2057;

-31,025 : 0,01 = -3 102,5

Tính nhẩm:

a. (-4,125) . 0,01;

b. (-28,45) : (-0,01).

Đáp án

a. (-4,125) . 0.01 = -412,5

b.(-28,45) : (-0,01) = 2845.

Toán lớp 6 tập 2 trang 34 bài 7.8

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a. 2,5 . (4,1 – 3 – 2,5 + 2.7,2) + 4,2 : 2;

b. 2,86 . 4 + 3,14 . 4 – 6,01 . 5 + 32.

Đáp án

a. 2,5 . (4,1 – 3 – 2,5 + 2.7,2) + 4,2 : 2

= 2,5.(-1,4 + 14,4) + 2,1 = 13 + 2.1 = 15,1

b. 2,86 . 4 + 3,14 . 4 – 6,01 . 5 + 32.

= 4.(2,86 + 3,14) – 30,05 + 9 = 24 – 30,05 + 9 = 2,95.

Toán lớp 6 tập 2 trang 34 bài 7.9

Điểm đông đặc và điểm sôi của thủy ngân lần lượt là -38,83 độ C và 356,73 độ C. Một lượng thủy ngân đang để trong tủ bảo quản ở nhiệt độ -51,2 độ C.

a. Ở nhiệt độ đó, thủy ngân ở thể rắn, thể lỏng hay thể khí?

b. Nhiệt độ của tủ phải tăng thêm bao nhiêu độ để lượng thủy ngân đó bắt đầu bay hơi?

Đáp án

a. Vì -51,2 độ C < -38,83 độ C nên thủy ngân ở thể rắn

b. Nhiệt độ đó phải tăng thêm số độ để lượng thủy ngân đó bắt đầu bay hơi là:

356,73 – (-51,2) = 407,93 (độ C)

Toán lớp 6 tập 2 trang 34 bài 7.10

Một khối nước đá có nhiệt độ -4,5 độ C. Nhiệt độ của khối nước đá đó phải tăng thêm bao nhiêu độ để chuyển thành thể lỏng? (Biết điểm nóng chảy của nước đá là 0 độ C).

Đáp án

Nhiệt độ của khối nước đá đó phải tăng thêm số độ để chuyển thành thể lỏng là:

0 – (-4,5) = 4,5 (độ C).

Toán lớp 6 tập 2 trang 34 bài 7.11

Năm 2018, ngành giấy Việt Nam sản xuất được 3,674 triệu tấn. Biết rằng để sản xuất ra 1 tấn giấy phải dùng hết 4,4 tấn gỗ. Em hãy tính xem năm 2018 Việt Nam đã phải dùng bao nhiêu tấn gỗ cho sản xuất giấy?

Đáp án

Đổi 3,674 triệu tấn = 3 674 000 tấn

Năm 2018 Việt Nam đã phải dùng số tấn gỗ cho sản xuất giấy là:

3 674 000 : 4,4 = 835 000 (tấn giấy)

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 30 Làm tròn và ước lượng

………………………..

Ngoài lời giải Toán 6 KNTT bài 29 trên đây, mời các bạn tham khảo thêm Ngữ văn 6 Kết nối tri thức, Địa lý lớp 6 Kết nối tri thức, Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.

Các em học sinh tham khảo Toán lớp 6 Cánh Diều Toán lớp 6Chân Trời Sáng Tạo có lời giải chi tiết cho từng bài học trên lớp để các em học sinh tham khảo chuẩn bị cho chương trình sách mới. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.