Toán lớp 6 bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên CTST bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập. Giải Toán 6 này nằm trong Chương 5 tập 2 trang 8, 9 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Chân trời sáng tạo.

1. Mở rộng khái niệm phân số

Thực hành 1 Toán lớp 6 trang 8 tập 2

Hãy đọc mỗi phân số dưới đây là cho biết mỗi tử số và mẫu số của chúng

frac{-11}{5}; frac{-3}{8}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

frac{-11}{5}Trừ mười một phần năm, tử số: -11, mẫu số: 5

frac{-3}{8}: Trừ ba phần tám, tử số: -3, mẫu số: 8

2. Phân số bằng nhau

Thực hành 2 Toán lớp 6 trang 8 tập 2

Các cặp phân số dưới đây có bằng nhau hay không? Vì sao?

a) frac{-8}{15}frac{16}{-30}

b) frac7{15}frac9{-16}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Cặp phân số frac{-8}{15}frac{16}{-30} bằng nhau, vì -8.-30 = 15.16

b) Cặp phân số  frac7{15}frac9{-16} không bằng nhau vì 7.-16 khác 15.9

3. Biểu diễn ở dạng phân số

Thực hành 3 Toán lớp 6 trang 9 tập 2

Biểu diễn các số: -23; -57; 237 dưới dạng phân số

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

frac{-23}{1}; quad frac{-57}{1} ;quad frac{237}{1}

4. Giải toán 6 chân trời sáng tạo tập 2 trang 9

Câu 1 trang 9 Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Vẽ lại hình bên và tô màu để phân số biểu thị phần tô màu bằng frac{5}{12} .

Giải Toán lớp 6 CTST

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Giải Toán 6 CTST

Câu 2 trang 9 Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Đọc các phân số sau

a) frac{13}{-3}; b) frac{-25}{6}; c) frac{0}{5}; d) frac{-52}{5}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

frac{13}{-3}: Mười ba phần trừ ba

frac{-52}{5}: Trừ năm mươi hai phần năm

Câu 3 trang 9 Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Một bể nước có 2 máy bơm để cấp và thoát nước. Nếu bể chưa có nước, máy bơm thứ nhất sẽ bơm đầy bể trong 3 giờ. Nếu bể đầy nước, máy bơm thứ hai sẽ hút hết nước trong bể sau 5 giờ. Dùng phân số có tử số là số âm hay số dương thích hợp để biểu thị lượng nước mỗi máy bơm được sau 1 giờ so với lượng nước mà bể chứa được.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Phân số biểu thị lượng nước máy bơm thứ nhất bơm được trong 1 giờ là: frac{1}{3}

Phân số biểu thị lượng nước máy bơm thứ hai bơm được trong 1 giờ là: frac{-1}{5}

Câu 4 trang 9 Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Tìm cặp phân số bằng nhau trong các cặp phân số sau:

a) frac{-12}{16}frac{6}{-8}; b) frac{-17}{76}frac{33}{88}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Trong các cặp phân số trên, cặp phân số frac{-12}{16}frac{6}{-8} bằng nhau vì: -12.-8 = 16.6.

Câu 5 trang 9 Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Viết các số nguyên sau ở dạng phân số

a) 2;

b) -5;

c) 0

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) frac{2}{1}

b) frac{-5}{1}

c) frac{0}{1}

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 2: Tính chất cơ bản của phân số CTST

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Toán lớp 6 Cánh Diềuchi tiết. Tại đây là lời giải bài tập đẩy đủ, chi tiết cả năm học. TaiLieuViet liên tục cập nhật lời giải của từng bài tập cho các em học sinh cùng tham khảo.