Toán lớp 6 bài 2 Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 trang 85, 86 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Chân trời sáng tạo.

1. Hình chữ nhật

Thực hành 1 trang 81 Toán 6 Tập 1

Đo và so sánh độ dài các đoạn OM, ON, OP và OQ của hình chữ nhật MNPQ.

Thực hành 1

Hướng dẫn giải

Tiến hành đo độ dài các đoạn OM, ON, OP và OQ ta thấy độ dài các đoạn bằng nhau và bằng 2,3 cm.

Vận dụng 1 trang 81 Toán 6 Tập 1

Sắp xếp các Hình 3a, b, c thành hình chữ nhật sao cho sau khi được sắp xếp tạo thành bức tranh như hình 3d.

Hình 3a, b, c

Hướng dẫn giải

Ta ghép các hình a, b, c như sau:

Ta được bức tranh như hình d.

Ta được bức tranh

Thực hành 2 trang 81 Toán 6 Tập 1

Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm, AD = 3 cm theo hướng dẫn sau:

 • Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm và đoạn thẳng AD = 3 cm vuông góc với nhau.
 • Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với AB.
 • Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với AD.

Hai đường thẳng này cắt nhau ở C.

ABCD là hình chữ nhật cần vẽ.

Hướng dẫn giải

– Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm và đoạn thẳng AD = 3cm vuông góc với nhau.

Thực hành 2

– Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với AB.

Thực hành 2

– Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với AD.

Thực hành 2

Hai đường thẳng này cắt nhau ở C.

Thực hành 2

Ta được hình chữ nhật ABCD.

Vận dụng 2 trang 81 Toán 6 Tập 1

Hãy xếp và cắt một tờ giấy hình chữ nhật thành bốn hình chữ nhật có cùng chiều dài và chiều rộng.

Hướng dẫn giải

Chuẩn bị 1 tờ giấy A4 (giấy A4 có dạng hình chữ nhật)

 • Gấp đôi tờ giấy A4 lại;
 • Tiếp tục gập đôi nửa tờ giấy A4 đó.
 • Sau đó dùng kéo cắt theo các nếp gấp ta được 4 hình chữ nhật có cùng chiều dài và chiều rộng.

Vận dụng 2

2. Hình thoi

Thực hành 3 trang 82 Toán 6 Tập 1

Cho hình thoi IJKL, hai đường chéo cắt nhau tại O (Hình 6).

Thực hành 3

– Dùng eke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không.

– Dùng compa để kiểm tra hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không.

Do đó hai đường chéo LJ, IK cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đường.

Thực hành 4 trang 82 Toán 6 Tập 1

Vẽ hình thoi ABCD khi biết AB = 3 cm và đường chéo AC = 5 cm theo hướng dẫn sau:

 • Vẽ đoạn thẳng AC = 5 cm.
 • Lấy A và C làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3 cm (hình vẽ), hai đường tròn này cắt nhau tại điểm B và D.
 • Nối B với A, B với C, D với A, D với C.

ABCD là hình thoi cần vẽ.

Hướng dẫn giải

– Vẽ đoạn thẳng AC = 5cm.

Thực hành 4

– Lấy A và C làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3 cm (hình vẽ), hai đường tròn này cắt nhau tại điểm B và D.

Thực hành 4

– Nối B với A, B với C, D với A, D với C. ABCD là hình thoi cần vẽ.

Thực hành 4

Vận dụng 3 trang 82 Toán 6 Tập 1

Vẽ hình thoi MNPQ biết cạnh MN = 4 cm. Em hãy thảo luận với các bạn về các hình vừa vẽ.

Hướng dẫn giải

Cách 1. Dùng thước và compa

– Vẽ cạnh MN = 4 cm.

– Vẽ đường tròn tâm N bán kính 4 cm

– Trên đường tròn này lấy điểm P, vẽ đường tròn tâm P bán kính 4 cm.

– Vẽ đường tròn tâm M bán kính 4 cm cắt đường tròn tâm P bán kính 4 cm tại Q.

– Nối N với P, P với Q, Q với M lại ta được hình thoi MNPQ.

Vẽ hình thoi MNPQ

Cách 2. Dùng thước và eke

– Vẽ đoạn thẳng MN = 4 cm

Vẽ hình thoi MNPQ

– Vẽ đoạn thẳng MQ = 4 cm

Vẽ hình thoi MNPQ

– Từ Q vẽ đường thẳng song song với MN, trên đường thẳng đó lấy điểm P sao cho PQ = 4 cm.

Vẽ hình thoi MNPQ

– Nối P với N ta được hình thoi MNPQ.

Vẽ hình thoi MNPQ

3. Hình bình hành

Thực hành 5 trang 83 Toán 6 Tập 1

Quan sát hình bình hành bên và cho biết

 • Góc đỉnh M của hình bình hành MNPQ bằng góc nào?
 • OM, ON lần lượt bằng những đoạn nào?

Thực hành 5

Hướng dẫn giải

 • Góc đỉnh M của hình bình hành MNPQ bằng góc tại đỉnh P.
 • Ta có OM = OP, ON = OQ.

Vận dụng 4 trang 83 Toán 6 Tập 1

Bác Lê muốn ghép 3 tấm ván như hình vẽ bên thành một mặt bàn hình bình hành. Em hãy giúp bác Lê thực hiện việc này nhé!

Vận dụng 4

Hướng dẫn giải

Bác Lê nên ghép như sau:

Vận dụng 4

Thực hành 6 trang 83 Toán 6 Tập 1

Vẽ hình bình hành ABCD khi biết AB = 3 cm, BC = 5 cm và đường chéo AC = 7 cm theo hướng dẫn sau:

 • Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.
 • Vẽ đường tròn tâm A bán kính 7 cm; vẽ đường tròn tâm B bán kính 5 cm; hai đường tròn cắt nhau tại C. Nối B với C.
 • Từ A kẻ hai đường thẳng song song với BC; từ C kẻ đường thẳng song song với AB; hai đường thẳng này cắt nhau tại D. ABCD là hình bình hành cần vẽ.
 • Dùng compa để kiểm tra xem các cạnh đối diện có bằng nhau hay không.

Hướng dẫn giải

Thực hiện theo hướng dẫn trên, ta vẽ được hình bình hành ABCD.

 • Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.
 • Vẽ đường tròn tâm A bán kính 7 cm; vẽ đường tròn tâm B bán kính 5 cm; hai đường tròn cắt nhau tại C. Nối B với C.
 • Từ A kẻ hai đường thẳng song song với BC; từ C kẻ đường thẳng song song với AB; hai đường thẳng này cắt nhau tại D.

ABCD là hình bình hành cần vẽ.

Hình bình hành

Sử dụng compa để kiểm tra các cặp cạnh đối diện của hình vẽ như sau:

 • Ta đặt một đầu của compa vào điểm A, mở compa để đầu còn lại trùng với B.
 • Tiếp theo, giữ nguyên đoạn compa đó, đặt một đầu vào điểm C đầu còn lại ta thấy đi qua điểm D. Như vậy độ dài đoạn AB = CD.
 • Thực hiện tương tự với cặp cạnh AD và BC ta thu được AD = BC.

Hình bình hành có các cặp cạnh AD = BC, AB = DC.

Vận dụng 5 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1:

Vẽ hình bình hành ABCD khi biết hai đường chéo AC = 5 cm, BD = 7 cm. Em hãy thảo luận với bạn về các hình đã vẽ.

Lời giải:

– Vẽ đoạn thẳng AC = 5 cm.

Vận dụng 5 trang 84 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

– Lấy trung điểm O của đoạn thẳng AC. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 3,5 cm.

Vận dụng 5 trang 84 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

– Vẽ đường thẳng đi qua tâm O cắt đường tròn tại hai điểm B và D.

Vận dụng 5 trang 84 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

– Nối A với B, B với C, C với D, D với A, ta được hình bình hành ABCD.

Vận dụng 5 trang 84 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

4. Hình thang cân

Thực hành 7 trang 85 Toán 6 Tập 1

Cho hình thang cân như hình bên.

 • Hãy cho biết:
 • Góc ở đỉnh H của hình thang cân EFGH là bằng góc nào?
 • EG, EH lần lượt bằng các đoạn thẳng nào?

Hình thang cân

Hướng dẫn giải

 • Tiến hành đo góc, ta nhận thấy góc H bằng góc G.
 • Tiến hành đo các cạnh, ta có: EG = FH, EH = FG.

Vận dụng 6 trang 85 Toán 6 Tập 1:

Gấp đôi một tờ giấy hình chữ nhật, rồi cắt theo đường nét đứt như hình bên dưới, sau đó trải tờ giấy ra. Hình vừa cắt ra được hình gì?

Vận dụng 6 trang 84 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Hình vừa cắt ra là hình thang cân.

5. Giải bài tập trang 85, 86 Toán 6 tập 1

Câu 1 trang 85 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Trong các hình sau đây hình nào là hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân?

Giải câu 1 trang 85 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập

 • Hình a: Hình thoi
 • Hình b: Hình thang cân
 • Hình c: Hình chữ nhật
 • Hình d: Hình bình hành

Câu 2 trang 85 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật sau:

Giải câu 2 trang 85 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Câu 3 trang 85 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Vẽ hình chữ nhật ABCD biết AB = 5 cm, AD = 8 cm.

Hướng dẫn giải bài tập

Giải câu 3 trang 85 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Câu 4 trang 86 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Người ta có thể thiết kế một mặt bàn hình bình hành bằng cách ghép bon miếng gỗ hình tam giác đều lại với nhau. Để biết được cách thiết kế như thế nào, hãy cắt 4 hình tam giác đều cạnh 5 cm, rồi ghép thành một hình bình hành.

Hướng dẫn giải bài tập
Giải câu 4 trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Câu 5 trang 86 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Vẽ hình bình hành MNPQ biết: MN = 3 cm, NP= 4 cm.

Hướng dẫn giải bài tập

Giải câu 5 trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Câu 6 trang 86 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Câu 6: Trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Lấy một tờ giấy hình chữ nhật, gấp đôi hai lần, cắt theo đường nét đứt như hình dưới, rồi trải tờ giấy ra. Hinh vừa cắt được là hình gì? Dùng êke để kiểm tra hai đường chéo của hình cắt được có vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không.

Giải câu 6 trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo
Đáp án
 • Hình vừa cắt được là hình thoi.
 • Hai đường chéo của hình vừa cắt được vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Câu 7 trang 86 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Vẽ hình thoi MNPQ biết góc MNP bằng 60° và MN = 6 cm.

Hướng dẫn giải bài tập
Giải câu 7 trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Câu 8 trang 86 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Cắt ba hình tam giác đều cạnh 4 cm rồi ghép lại thành một hình thang cân.

Hướng dẫn giải bài tập
Giải câu 8 trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Câu 9 trang 86 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Vẽ sơ đồ ngôi nhà theo kích thước các cạnh nêu ra trong hình vẽ dưới đây.

Giải câu 9 trang 86 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm Toán 6 bài 2 CTST

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 3 Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức và Toán lớp 6 Cánh Diều chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Bài tập Toán lớp 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.