Giải Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 4 Chân trời sáng tạo có đáp án đầy đủ chi tiết cho từng câu hỏi. Các lời giải bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh hệ thống lại toàn bộ bài học.

>> Bài trước: Toán lớp 6 trang 118, 119 Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Bài 1 Toán lớp 6 trang 120 tập 1

Số quả mít trong vườn nhà các bạn Cúc, Hùng và Xuân được cho ở biểu đồ tranh sau:

Bài tập cuối chương 4 sách Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết số quả mít trong vườn nhà mỗi bạn.

Đáp án

Số quả mít trong vườn nhà bạn Cúc là: 4.10 = 40 quả

Số quả mít trong vườn nhà bạn Hùng là: 3.10 + 5 = 35 quả

Số quả mít trong vườn nhà bạn Xuân là: 7.10 = 70 quả.

Bài 2 Toán lớp 6 trang 120 tập 1

Kết quả điều tra về loại quả ưa thích nhất đối với một số bạn trong lớp được ghi lại trong bảng dưới đây:

Bài tập cuối chương 4 sách Chân trời sáng tạo

a) Có bao nhiêu bạn đã tham gia trả lời?

b) Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu thị số lượng các bạn ưa thích mỗi loại quả

Đáp án

a) Có 30 bạn đã tham gia trả lời.

b) Bảng thống kê:

Loại quả

Cam

xoài

Chuối

Khế

ổi

Số bạn thích

8

9

6

4

3

Biểu đồ:

Bài tập cuối chương 4

Bài 3 Toán lớp 6 trang 120 tập 1

Tuổi của các bạn đến dự sinh nhật của bạn Mai được ghi lại như sau:

11

12

11

12

14

12

13

10

11

12

12

15

a) Hãy lập bảng thống kê cho các dữ liệu trên.

b) Khách có tuổi nào là nhiều nhất?

Đáp án

a) Bảng thống kê các dữ liệu

Tuổi của các bạn

10

11

12

13

14

15

Số lượng

1

3

5

1

1

1

b) Khách đến có tuổi 12 là nhiều nhất với 5 bạn.

Bài 4 Toán lớp 6 trang 120 tập 1

Tình hình sản xuất của một phân xưởng lắp ráp xe ô tô trong một tuần được biểu diễn trong biểu đồ sau:

Thứ Hai phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 6.10 = 60 xe.

Thứ Ba phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 7. 10 = 70 xe.

Thứ Tư phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 3.10 + 5 = 35 xe.

Thứ Năm phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 8. 10 + 5 = 85 xe.

Thứ Sáu phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 6.10 = 60 xe.

Thứ Bảy phân xưởng lắp ráp được số xe ô tô là: 5.10 + 5 = 55 xe.

– Phân xưởng lắp ráp được tổng số xe ô tô là: 60 + 70 + 35 + 85 + 60 + 55 = 365 xe.

– Ngày thứ Năm phân xưởng lắp ráp được nhiều xe nhất (85 xe).

– Ngày thứ Tư phân xưởng lắp ráp được ít xe nhất ( 35 xe).

Bài 5 Toán lớp 6 trang 121 tập 1

Sản lượng gạo của Việt Nam từ 2007 đến 2017 được biểu diễn trong biểu đồ cột sau đây.

Giải Toán lớp 6

a) Hãy đọc thông tin từ biểu đồ trên và lập bảng thống kê tương ứng.

b) Cho biết năm nào sản lượng gạo cao nhất, năm nào thấp nhất?

Đáp án

a) Bảng thống kê tương ứng:

Năm

Số lượng gạo (triệu tấn)

2007

4,53

2008

4,68

2009

6,05

2010

6,75

2011

7,13

2012

7,72

2013

6,68

2014

6,32

2015

6,57

2016

4,89

2017

5,77

b) Năm 2012 sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất (7,72 triệu tấn)

+ Năm 2007 sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất (4,53 triệu tấn).

Bài 6 Toán lớp 6 trang 120 tập 1

Điểm thi học kì 1 và học kì 2 của bạn Hùng đối với các môn thể tập trung được ghi lại trong bảng sau:

Bài tập cuối chương 4

Hãy vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn số liệu của bảng trên và trả lời các câu hỏi sau:

a) Môn học nào Hùng đạt được tiến bộ nhiều nhất?

b) Môn học nào Hùng đạt được tiến bộ ít nhất?

c) Có môn học nào Hùng có điểm thi giảm đi hay không?

Đáp án

Bài tập cuối chương 4

Quan sát biểu đồ ta thấy:

a) Môn Khoa học tự nhiên Hùng tiến bộ nhất.

b) Môn Ngữ văn Hùng ít tiến bộ nhất.

c) Môn Ngoại ngữ 1 Hùng có điểm thi giảm đi

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Toán lớp 6 Cánh Diềuchi tiết. Tại đây là lời giải bài tập đẩy đủ, chi tiết cả năm học. TaiLieuViet liên tục cập nhật lời giải của từng bài tập cho các em học sinh cùng tham khảo.