Toán lớp 6 bài 2 Thứ tự trong tập hợp số nguyên bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 trang 55, 56 CTST giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Chân trời sáng tạo. Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu kết quả bài làm của mình sau đây.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 1 Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

Hoạt động khởi động trang 54 Toán lớp 6 Tập 1 CTST

Làm thế nào để so sánh hai số nguyên âm?

Đáp án

Sau bài này chúng ta sẽ biết:

Để so sánh hai số nguyên âm a và b, ta có hai cách sau:

+ Trên trục số, nếu số a nằm bên trái số b thì a < b hoặc ngược lại.

+ Trong hai số nguyên âm a, b số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.

 1. So sánh hai số nguyên 

Hoạt động khám phá 1 trang 54 Toán lớp 6 Tập 1 CTST

Nhiệt độ trung bình trong tháng 1 tại hai điểm: Vostok (Vô – xtốc) và Ottawa (Ốt – ta – oa) lần lượt là -310C và -70C. Theo em, trong tháng một, nơi nào lạnh hơn?

Đáp án

Vì khi ta biểu diễn 2 số – 31 và – 7 lên trục số, ta thấy điểm biểu diễn số – 31 nằm bên trái điểm biểu diễn số – 7 nên -310C nhỏ hơn -70C nên nhiệt độ của Vostok sẽ thấp hơn nhiệt độ Ottawa.

Vậy trong tháng 1 tại Vostok sẽ lạnh hơn Ottawa.

Thực hành 1 trang 55 Toán lớp 6 Tập 1 CTST

So sánh các cặp số nguyên sau:

a) – 10 và – 9;

b) 2 và – 15;

c) 0 và – 3.

Đáp án

a) Trên trục số, ta thấy số – 10 nằm ở bên trái số – 9 nên – 10 < – 9.

b) Trên trục số, ta thấy số – 15 nằm ở bên trái số 2 nên – 15 < 2 hay 2 > – 15.

c) Trên trục số, ta thấy số – 3 nằm bên trái số 0 nên – 3 < 0 hay 0 > – 3.

Vận dụng 1 trang 55 Toán lớp 6 Tập 1 CTST

Cho các số nguyên a, b, c sao cho:

a > 2; b < -7; – 1 < c < 1.

Hỏi trong các số nói trên, số nào là số nguyên dương, số nào là nguyên âm và số nào bằng 0?

Đáp án

Vì a > 2, mà 2 > 0 nên a > 0 hay a là số nguyên dương.

Vì b < -7, mà – 7 < 0 nên b < 0 hay b là số nguyên âm.

Vì – 1 < c < 1, mà c là số nguyên nên c = 0.

 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Hoạt động khám phá 2 trang 55 Toán lớp 6 Tập 1 CTST

Sắp xếp các số – 5; 4; -2; 0; 2 theo thứ tự tăng dần.

Đáp án

Ta xếp các số thành các nhóm rồi so sánh:

Nhóm 1: Các số nguyên âm: – 5 và – 2, ta có – 5 < – 2 < 0

Nhóm 2: Các số nguyên dương: 4 và 2, ta có 0 < 2 < 4

Do đó: – 5 < – 2 < 0 < 2 < 4

Sắp xếp các số trên theo thứ tự tăng dần ta được: – 5; – 2; 0; 2; 4.

Vận dụng 2 trang 55 Toán lớp 6 Tập 1 CTST

Đáp án

Vì – 180 (m) > – 1 000 (m) > – 4 000 (m) > – 6 000 (m)

=> Thứ tự sắp xếp các sinh vật biển theo thứ tự giảm dần của độ cao của môi trường sống như sau:

Cá cờ xanh (Blue marlin) —> Cá hố (Ribbon fish) —> Cá đèn (Lantern fish) —> Sao biển (Brittle fish).

Giải bài tập trang 56 Toán lớp 6 Tập 1 CTST

Toán lớp 6 tập 1 trang 56 Câu 1

So sánh các cặp số sau:

a) 6 và 5;

b) – 5 và 0;

c) – 6 và 5;

d) – 8 và – 6;

e) 3 và – 10;

g) – 2 và – 5

Đáp án

a) 6 > 5

b) – 5 < 0

c) – 6 < 5

d) – 8 < -6

e) 3 > – 10

g) – 2 > – 5

Toán lớp 6 tập 1 trang 56 Câu 2

Tìm số đối của các số nguyên: 5; – 4; – 1; 0; 10; – 2 0 21.

Đáp án

Số đối của – 5 là 5.

Số đối của – 4 là 4.

Số đối của – 1 là 1.

Số đối của 0 là 0.

Số đối của 10 là – 10.

Số đối của – 2 021 là 2 021.

Toán lớp 6 tập 1 trang 56 Câu 3

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số:

2; – 4; 6; 4; 8; 0; – 2; – 8; -6.

* Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: – 8 < – 6 < – 4 < – 2 < 0 < 2 < 4 < 6 < 8.

* Biểu diễn trên trục số:

Giải câu 3 trang 56 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạ

Toán lớp 6 tập 1 trang 56 Câu 4

Hãy liệt kê các phần từ của mỗi tập hợp sau:

a) A = {a Z | – 4 < a < – 1};

b) B = {b Z | – 2 < b < 3};

c) C ={c Z | – 3 < c < 0};

d) D ={d Z | – 1 < d < 6}.

Đáp án

a) A = {- 3; – 2}

b) B = {- 1; 0; 1; 2}

c) C = {- 2; -1}

d) D = {0; 1; 2; 3; 4; 5}

Toán lớp 6 tập 1 trang 56 Câu 5

Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ (oC) mùa đông tại các điểm sau đây của nước Mỹ: Hawaii (Ha–oai) 12 oC, Montana (Mon– ta–na) –2 oC, Alaska (A-la-xca) –51 oC, New York (Niu Oóc) -15 oC, Florida (Phlo-ra-đa) 8 oC.

Đáp án

Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ như sau: –51 oC < -15 oC < –2 oC < 8 oC < 12 oC.

Vậy các địa điểm có nhiệt độ theo thứ tự từ thấp đến cao lần lượt là: Alaska (A-la-xca); New York (Niu Oóc); Montana (Mon– ta–na); Florida (Phlo-ra-đa); Hawaii (Ha–oai).

Trắc nghiệm Toán 7 CTST bài 13

…………………..

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm Trắc nghiệm Toán 6 CTST trên TaiLieuViet để ôn tập và củng cố thêm kiến thức được học trong bài.

Toán lớp 6 bài 2 Thứ tự trong tập hợp số nguyênBài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 3 Phép cộng và phép trừ hai số nguyên