Giải Toán 7 Bài tập cuối chương 8 sách Kết nối tri thức bao gồm lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập trong SGK Toán 7 tập 2 chương trình sách mới. Lời giải Toán 7 được trình bày chi tiết, dễ hiểu, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức được học, từ đó luyện giải Toán 7 hiệu quả. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Bài 8.12 trang 58 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Một túi đựng các quả cầu có cùng kích thước, được ghi số 5; 10; 15; 20; 30; 35; 40. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong túi. Chọn từ thích hợp (chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên) thay vào dấu “?” trong các câu sau:

 • Biến cố A: “Lấy được quả cầu ghi số là số chính phương” là biến cố .?.
 • Biến cố B: “Lấy được quả cầu ghi số chia hết cho 3″ là biến cố .?.
 • Biến cố C: “Lấy được quả cầu ghi số chia hết cho 5” là biến cố .?.

Hướng dẫn giải:

 • Biến cố A: “Lấy được quả cầu ghi số là số chính phương” là biến cố không thể.
 • Biến cố B: “Lấy được quả cầu ghi số chia hết cho 3″ là biến cố ngẫu nhiên.
 • Biến cố C: “Lấy được quả cầu ghi số chia hết cho 5” là biến cố chắc chắn.

Bài 8.13 trang 58 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Một thùng kín đựng 5 quả bóng màu đỏ, 10 quả bóng màu xanh, 20 quả bóng màu vàng, có cùng kích thước. Ngọc lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong thùng. Hỏi khả năng Ngọc lấy được quả bóng màu gì lớn nhất?

Hướng dẫn giải:

Khả năng Ngọc lấy được quả bóng màu vàng lớn nhất. Bởi vì trong hộp chứa nhiều quả bóng vàng nhất nên xác xuất lấy được là cao nhất.

Bài 8.14 trang 58 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Một chiếc hộp đựng 7 tấm thẻ như nhau được ghi số 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Tìm xác suất để rút được tấm thẻ:

a) Ghi số nhỏ hơn 10.

b) Ghi số 1.

c) Ghi số 8.

Hướng dẫn giải:

a) Biến để rút được tấm thẻ “ghi số nhỏ hơn 10” là biến cố chắc chắn, do đó xác xuất bằng 1.

b) Biến để rút được tấm thẻ “ghi số 1” là biến cố không thể, do đó xác xuất bằng 0.

c) Ghi số 8.

Vì trong hộp có 7 tấm thẻ như nhau nên 7 biến cố có đồng khả năng xảy ra là:

 • “Rút được tấm thẻ ghi số 3”
 • “Rút được tấm thẻ ghi số 4”
 • “Rút được tấm thẻ ghi số 5”
 • “Rút được tấm thẻ ghi số 6”
 • “Rút được tấm thẻ ghi số 7”
 • “Rút được tấm thẻ ghi số 8”

Mặt khác, tấm thẻ luôn xảy ra duy nhất một biến cố trong 7 biến cố này.

* Vậy, xác xuất để “rút được tấm thẻ “ghi số 8” là frac{1}{7}.

Bài 8.15 trang 58 SGK Toán 7 tập 2 KNTT

Một tấm bìa cứng hình tròn được chia làm 8 phần có diện tích bằng nhau và ghi số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 như Hình 8.4, được gắn vào trục quay có mũi tên ở tâm.

Tấm bìa.

Bạn Việt quay tấm bìa.

a) Tìm xác suất để mũi tên chỉ vào hình quạt:

 • Ghi số lẻ.
 • Ghi số 6.

b) Biết rằng nếu mũi tên dừng ở hình quạt ghi số 1 hoặc 2 thì Việt nhận được 100 điểm; dừng ở hình quạt ghi số 3 hoặc 4 thì Việt nhận được 200 điểm; dừng ở hình quạt ghi số 5 hoặc 6 thì Việt nhận được 300 điểm; dừng ở hình quạt ghi số 7 hoặc 8 thì Việt nhận được 400 điểm.

Xét các biến cố sau:

A: “Việt nhận được 100 điểm”;

B: “Việt nhận được 200 điểm”;

C: “Việt nhận được 300 điểm”;

D: “Việt nhận được 400 điểm”.

 • Các biến cố A, B, C, D có đồng khả năng không? Vì sao?
 • Tìm xác suất của các biến cố A, B, C và D.

a) Tìm xác suất để mũi tên chỉ vào hình quạt:

* Ghi số lẻ.

– Vì tấm bìa cứng được chia thành 8 phần bằng nhau nên các biến cố có đồng khả năng xảy ra. Mà trong 8 phần có ghi số thì có 4 số chẵn và 4 số lẻ. Nên các biến cố là:

 • Biến cố “Mũi tên chỉ vào phần ghi số lẻ”
 • Biến cố “Mũi tên chỉ vào phần ghi số chẵn”

– Mặt khác tấm thẻ luôn xảy ra duy nhất một biến cố trong 2 biến cố này.

Vậy: Xác xuất để quay mũi tên chỉ vào hình quạt có số lẻ là: frac{1}{2}

* Ghi số 6.

– Vì tấm bìa cứng được chia thành 8 phần bằng nhau nên các biến cố có đồng khả năng xảy ra là:

 • Biến cố “Mũi tên chỉ vào phần ghi số 1”
 • Biến cố “Mũi tên chỉ vào phần ghi số 2”
 • Biến cố “Mũi tên chỉ vào phần ghi số 3”
 • Biến cố “Mũi tên chỉ vào phần ghi số 4”
 • Biến cố “Mũi tên chỉ vào phần ghi số 5”
 • Biến cố “Mũi tên chỉ vào phần ghi số 6”
 • Biến cố “Mũi tên chỉ vào phần ghi số 7”
 • Biến cố “Mũi tên chỉ vào phần ghi số 8”

– Mặt khác tấm thẻ luôn xảy ra duy nhất một biến cố trong 8 biến cố này.

Vậy: Xác xuất để quay “mũi tên chỉ vào hình quạt có ghi số 6” là: frac{1}{8}

c) Xét các biến cố sau:

A: “Việt nhận được 100 điểm”;

B: “Việt nhận được 200 điểm”;

C: “Việt nhận được 300 điểm”;

D: “Việt nhận được 400 điểm”.

 • Vì hình quạt có 8 phần được chia bằng nhau và mỗi biến cố chiếm 2 phần bằng nhau nên các biến cố A, B, C, D có đồng khả năng.
 • Vì luôn xảy ra duy nhất một biến cố trong bốn biến cố này nên xác xuất của các biến cố A, B, C, D bằng nhau và bằng frac{1}{4}

…………………

Trên đây TaiLieuViet đã gửi tới các bạn tài liệu Giải Toán 7 Bài tập cuối chương 8. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức được học, đồng thời luyện giải Toán 7 hiệu quả.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 7 khác như Ngữ văn 7 , Toán 7 và các Đề thi học kì 1 lớp 7 , Đề thi học kì 2 lớp 7 … được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

Toán 7 Bài tập cuối chương 8 Kết nối tri thứcBài tiếp theo: Giải Toán 7 Bài 31: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.