Với giải Câu hỏi 4 trang 6 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 1: Căn bậc hai giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 1: Căn bậc hai

Trả lời câu hỏi 4 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1: So sánh:

a) 4 và 15

b) 11 và 3. 

Phương pháp giải:

Sử dụng với hai số a;b không âm ta có a<b⇔a<b 

Lời giải:

a) Vì 16 > 15 nên 16>15. Vậy 4 > 15

b) Vì 11 > 9 nên 11>9. Vậy 11 > 3