Trắc nghiệm Toán 9 phần Hình học: Ôn tập chương 1

Trắc nghiệm Hình học 9: Ôn tập chương 1 là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 9 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 1 Hình học 9. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên TaiLieuViet nhé.

 • Câu 1:

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AC = 14, BC = 16, BH = x, CH = y. Chỉ ra một hệ thức sai:

 • Câu 2:

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB = 6, tan⁡B = 5/12 Độ dài AC là:

 • Câu 3:

  Cho cos⁡α = 0,8. Tính sin α ( với α là góc nhọn)

 • Câu 4:

  Chỉ ra một hệ thức sai:

 • Câu 5:

  Cho tam giác ABC. Biết AB = 21, AC = 28, BC = 35. Tam giác ABC là tam giác gì?

 • Câu 6.

  Cho ΔABC đều, đường cao AH. Biết HC = 3, độ dài AC và AH là:

 • Câu 7.

  Cho tam giác ABC có góc B bằng 45, góc C bằng 30. Nếu AC = 8 thì AB bằng:

 • Câu 8:

  Giá trị biểu thức sin4α + cos4α + 2 sin2α . cos2α là?

 • Câu 9:

  Cạnh bên của tam giác ABC cân tại A dài 20cm, góc ở đáy là 50o. Độ dài cạnh đáy của tam giác cân là? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

 • Câu 10:

  Tính giá trị C = (3sinα + 4 cosα)2 + (4sinα − 3 cosα)2

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại