Với giải Câu hỏi 3 trang 5 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 1: Căn bậc hai giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 1: Căn bậc hai

Trả lời câu hỏi 3 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1: Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:

a) 64

b) 81

c) 1.21

Phương pháp giải:

Căn bậc hai của số a không âm là a và −a 

Lời giải:

a) Căn bậc hai của số 64 là 8 và −8 

b) Căn bậc hai của số 81 là 9 và −9 

c) Căn bậc hai của số 1,21 là 1,1 và −1,1