Trắc nghiệm Hình học 9 bài 9 Độ dài đường tròn, cung tròn

Độ dài đường tròn, cung tròn là phần nội dung bài 9 Chương 3 Góc với đường tròn thuộc chương trình Toán 9 học kì 2. Để giúp các em củng cố kiến thức phần này, TaiLieuViet gửi tới các bạn Trắc nghiệm Hình học 9 bài 9 Độ dài đường tròn, cung tròn. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Hình học 9 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Độ dài đường tròn, cung tròn, từ đó luyện giải Hình học 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên TaiLieuViet nhé.

 • Câu 1:

  Chu vi đường tròn bán kính R = 9cm là:

 • Câu 2:

  Chu vi đường tròn bán kính R = 6cm là:

 • Câu 3:

  Biết chu vi đường tròn là C = 36π (cm). Tính đường kính của đường tròn

 • Câu 4:

  Biết chu vi đường tròn là C = 48π. Tính đường kính của đường tròn

 • Câu 5:

  Số đo no của cung tròn có độ dài 30,8cm trên đường tròn có bán kính 22cm là (lấy π ≈ 3,14 và làm tròn đến độ)

 • Câu 6:

  Số đo no của cung tròn có độ dài 40,2cm trên đường tròn có bán kính 16cm là (lấy π ≈ 3,14 và làm tròn đến độ)

 • Câu 7:

  Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho B nằm giữa A và C. Chọn khẳng định nào sau đây đúng?

 • Câu 8:

  Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho C nằm giữa A và B, đồng thời AB = 3AC. Chọn khẳng định nào sau đây sai?

 • Câu 9:

  Cho tam giác ABC có AB = AC = 3cm, Â = 120o. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

 • Câu 10:

  Cho tam giác ABC có AB = AC = 4cm, Â = 100o. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại