Với giải 2 trang 78 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 10 Speaking giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Speaking

2 (trang 78 SBT Tiếng Anh 10): Talk about what you should or shouldn’t do to become an ecotourist. Use the suggested ideas below. (Nói về những điều bạn nên làm hoặc không nên làm để trở thành một nhà du lịch sinh thái. Sử dụng các ý tưởng được đề xuất bên dưới.)

• travel more on foot or by bike

• buy products made from animal body parts when buying souvenirs

• use foods and products with lots of packaging

• leave air-conditioners on when leaving hotel rooms

• take showers, instead of baths

• buy local products

• respect local cultures

• (add your own ideas)

Gợi ý:

There are many things we should do to become ecotourists. First, we should travel more on foot or by bike. We should take showers instead of baths whenever possible to avoid wasting water. Besides, one of the things we could do to become more eco-friendly is to buy local products and respect local cultures wherever we go. There are certain things we should not do as ecotourists. First, we should not use foods and products with lots of packaging. This way will avoid leaving too much waste behind. It will also be better if we turn off air-conditioners when leaving hotel rooms. I also suggest that when we buy souvenirs, we should not buy products made from animal body parts. This will help save endangered animals and local wildlife.

Hướng dẫn dịch:

Có rất nhiều điều chúng ta nên làm để trở thành nhà du lịch sinh thái. Đầu tiên, chúng ta nên đi bộ hoặc đi xe đạp nhiều hơn. Chúng ta nên tắm vòi hoa sen thay vì tắm bồn bất cứ khi nào có thể để tránh lãng phí nước. Bên cạnh đó, một trong những điều chúng tôi có thể làm để trở nên thân thiện hơn với môi trường là mua các sản phẩm địa phương và tôn trọng văn hóa địa phương ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến. Có một số điều chúng ta không nên làm với tư cách là người làm du lịch sinh thái. Đầu tiên, chúng ta không nên sử dụng các loại thực phẩm và sản phẩm có nhiều bao bì. Cách này sẽ tránh để lại quá nhiều chất thải. Cũng sẽ tốt hơn nếu chúng ta tắt máy lạnh khi rời khỏi phòng khách sạn. Tôi cũng đề nghị chúng ta khi mua đồ lưu niệm không nên mua các sản phẩm làm từ bộ phận cơ thể động vật. Điều này sẽ giúp cứu các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và động vật hoang dã địa phương.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 78 SBT Tiếng Anh 10): Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất. Sau đó, thực hành đọc chúng.)…..