Với giải 2 trang 17-18 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 3 Grammar giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 3 Grammar

2 (trang 17-18 SBT Tiếng Anh 10): Make compound sentences using the conjunctions in brackets. (Đặt câu ghép bằng cách sử dụng các liên từ trong ngoặc.)

Đáp án:

1. I’d like to go to the party, but I’m too busy.

2. It was sunny, so Lan took an umbrella.

3. Anna is an amazing dancer, and her parents are proud of her.

4. You can vote online for your favourite singer, or you can send text messages.

5. Lisa went shopping yesterday, but she didn’t buy anything.

6. John’s parents own a restaurant, and sometimes he helps in the kitchen at weekends.

7. Go inside or you will catch a cold.

8. Rita is a good drummer, so she will probably be invited to join the band.

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

1. Tôi muốn đi dự tiệc. Tôi bận quá.

2. Trời nắng. Lan cầm một chiếc ô.

3. Anna là một vũ công tuyệt vời. Cha mẹ cô ấy tự hào về cô ấy.

4. Bạn có thể bình chọn trực tuyến cho ca sĩ yêu thích của bạn. Bạn có thể gửi tin nhắn văn bản.

5. Lisa đã đi mua sắm vào ngày hôm qua. Cô ấy không mua gì cả. (nhưng)

6. Cha mẹ của John sở hữu một nhà hàng. Đôi khi anh ấy giúp vào bếp vào cuối tuần.

7. Vào trong. Bạn sẽ bị cảm lạnh.

8. Rita là một tay trống giỏi. Cô ấy có thể sẽ được mời tham gia ban nhạc.

B. Câu mới

1. Tôi muốn đi dự tiệc, nhưng tôi quá bận.

2. Trời nắng nên Lan cầm ô.

3. Anna là một vũ công tuyệt vời, và cha mẹ cô ấy tự hào về cô ấy.

4. Bạn có thể bình chọn trực tuyến cho ca sĩ yêu thích của bạn, hoặc bạn có thể gửi tin nhắn văn bản.

5. Lisa đã đi mua sắm ngày hôm qua, nhưng cô ấy không mua gì cả.

6. Cha mẹ của John sở hữu một nhà hàng, và đôi khi anh ấy giúp vào bếp vào cuối tuần.

7. Vào trong nhà nếu không bạn sẽ bị cảm lạnh.

8. Rita là một tay trống giỏi, vì vậy rất có thể cô ấy sẽ được mời tham gia ban nhạc.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 17 SBT Tiếng Anh 10)Circle the correct verb form to complete each sentence. (Khoanh tròn dạng động từ đúng để hoàn thành mỗi câu.)….

3 (trang 18 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct forms of the verbs in brackets (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng đúng của động từ trong ngoặc)….