Với giải 1 trang 78 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 10 Speaking giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Speaking

1 (trang 78 SBT Tiếng Anh 10): Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất. Sau đó, thực hành đọc chúng.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 78 Unit 10 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. A

2. D

3. B

4. C

Hướng dẫn dịch:

1. Khách hàng: Bạn có thể vui lòng giúp tôi với những thiết bị này được không? Tôi không biết cái nào tốt hơn.

Trợ lý cửa hàng: Chắc chắn.

2. Con trai: Mẹ ơi, mẹ nghĩ ngày mai con nên mặc gì đi học?

Mẹ: Con nên mặc đồng phục.

3. Nam: Tôi có nên bắt đầu làm việc vào ngày mai không?

Phong: Tốt hơn là bạn nên bắt đầu ngay bây giờ.

4. David: Bạn nghĩ tôi nên mang gì đến bữa tiệc của cô ấy?

Jane: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ mang theo một số bông hoa.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 78 SBT Tiếng Anh 10): Talk about what you should or shouldn’t do to become an ecotourist. Use the suggested ideas below. (Nói về những điều bạn nên làm hoặc không nên làm để trở thành một nhà du lịch sinh thái. Sử dụng các ý tưởng được đề xuất bên dưới.)…..