Với giải Câu hỏi 2 trang 8 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Trả lời câu hỏi 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1: Với giá trị nào của x thì 5−2x xác định?

Phương pháp giải:

Biểu thức A có nghĩa khi A≥0

Lời giải:

Biểu thức 5−2x xác định khi 5−2x≥0⇔5≥2x⇔x≤52