Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Unit 9 Reading sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 9 Reading

1 (trang 70-71 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Education for Nature Vietnam (ENV) is a Vietnamese nongovernmental organisation. It was set up in 2000 by a group of young Vietnamese people. It (1) to stop the illegal wildlife trade in Viet Nam through (2).

Much of the work of ENV focuses on stopping wildlife trade by (3) public awareness through school talks, public events, and social media. It also involves the public by providing a special phone line (4) people can report cases of trading animal parts or arresting animals illegally.

ENV has grown into one of the biggest environmental (5) in Viet Nam with 30 staff and more than 7500 volunteers around the country. It has succeeded in returning over 300 wild animals to their natural habitats and (6) many cases of wildlife trade in the country.

SBT Tiếng Anh 10 trang 70, 71 Unit 9 Reading | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. A

2. B

3. D

4. A

5. B

6. C

Hướng dẫn dịch:

Education for Nature Vietnam (ENV) là một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam. Nó được thành lập vào năm 2000 bởi một nhóm thanh niên Việt Nam. Nó nhằm ngăn chặn nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã ở Việt Nam thông qua giáo dục.

Phần lớn công việc của ENV tập trung vào việc ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã bằng cách nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua các buổi nói chuyện tại trường học, các sự kiện công cộng và phương tiện truyền thông xã hội. Nó cũng liên quan đến công chúng bằng cách cung cấp một đường dây điện thoại đặc biệt để mọi người có thể báo cáo các trường hợp buôn bán các bộ phận động vật hoặc bắt giữ động vật bất hợp pháp.

ENV đã phát triển thành một trong những tổ chức môi trường lớn nhất tại Việt Nam với 30 nhân viên và hơn 7500 tình nguyện viên trên khắp cả nước. Nó đã thành công trong việc trả lại hơn 300 động vật hoang dã về môi trường sống tự nhiên của chúng và xác định nhiều trường hợp buôn bán động vật hoang dã trong nước.

2 (trang 71 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Hướng dẫn dịch:

Sao la là một trong những loài động vật lớn hiếm nhất trên trái đất. Nó được Bộ Lâm nghiệp Việt Nam và WWF phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang vào năm 1992. Cá la hán trưởng thành nặng 80-100 kg, cả con cái và con đực đều có sừng dài, cong nhẹ và trên đầu có một vệt trắng đáng kể. .

Loài động vật xinh đẹp này chỉ được tìm thấy ở Lào và Việt Nam, dọc theo biên giới chung của hai nước. Nó sống trong rừng sâu, hoang dã, không bị phá hoại bởi các hoạt động của con người. Bởi vì sola là duy nhất và rất hiếm, không thể biết chính xác quần thể của nó. Dựa trên thông tin từ dân làng địa phương và hình ảnh của các nhiếp ảnh gia, các nhà nghiên cứu ước tính rằng có ít hơn 750 con solas, và số lượng đang giảm do săn bắn trái phép và mất môi trường sống.

Để cứu sola, một số nhà khoa học tự nhiên cho rằng chúng ta phải giải cứu những cá thể còn sống sót và cung cấp một môi trường sống được bảo vệ cho chúng. Những con sao la cuối cùng phải được tìm thấy, bắt và đưa đến các trung tâm giống động vật, nơi chúng có thể sản xuất ra những con non. Cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi săn bắt trái phép sola để loài vật đẹp, quý hiếm có thể tồn tại.

SBT Tiếng Anh 10 trang 70, 71 Unit 9 Reading | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. B

2. C

3. A

4. C

5. C

Hướng dẫn dịch:

1. Ý chính của văn bản là gì?

– Sao la là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ để tồn tại.

2. Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập đến như một đặc điểm của sao la?

– Một cái đầu lớn

3. Từ “significant” chủ yếu có nghĩa là dễ nhận thấy.

4. Theo văn bản, dân số của sola đang giảm.

5. Điều gì có thể được suy ra từ văn bản?

– Sẽ rất khó để cứu loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 71, 72 Unit 9 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 70, 71 Unit 9 Reading

SBT Tiếng Anh 10 trang 69, 70 Unit 9 Grammar

SBT Tiếng Anh 10 trang 68, 69 Unit 9 Vocabulary

SBT Tiếng Anh 10 trang 68 Unit 9 Pronunciation