Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Unit 9 Speaking sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 9 Speaking

1 (trang 71-72 SBT Tiếng Anh 10): Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất. Sau đó, thực hành đọc chúng.)

1. Nam: I’m sorry for breaking the school rules. I didn’t know we are not allowed to

pick the flowers from the school garden.

Mr Tuan: …. Please don’t do that again!

A. That’s all right

B. Same to you

C. You’re welcome

2. Minh: I’m sorry I couldn’t join you for dinner last night.

Mai: …. Hope you can join me next time.

A. My pleasure

B. That’s great

C. Never mind

3. Nam: … for arriving so late at the meeting this morning, Mr Lam. I got stuck in the traffic.

Mr Lam: No problem. But try to leave for school earlier next time.

A. I’d like to apologise

B. I’d like to say

C. I’d like to invite

4. Lan: I’m sorry but I’m unable to attend the club meeting tomorrow. I have to revise for

my exam.

Lien: …. You can join us another time.

A. Don’t worry about it.

B. That’s a good idea

C. You’re welcome

Đáp án:

1. A

2. C

3. A

4. A

Hướng dẫn dịch:

1. Nam: Ưm xin lỗi vì đã vi phạm nội quy của trường. Em không biết chúng em không được phép hái hoa trong vườn trường.

Thầy Tuấn: Được rồi. Đừng làm điều đó một lần nữa!

2. Minh: Tôi xin lỗi vì tôi không thể cùng bạn ăn tối tối qua.

Mai: Đừng bận tâm. Hy vọng bạn có thể tham gia với tôi lần sau.

3. Nam: Tôi muốn xin lỗi vì đã đến buổi họp sáng nay quá muộn, anh Lâm. Tôi bị kẹt xe.

Mr Lâm: Không sao. Nhưng hãy cố gắng đi học sớm hơn vào lần sau.

4. Lan: Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể tham gia cuộc họp câu lạc bộ vào ngày mai. Tôi phải ôn thi.

Liên: Đừng lo lắng về điều đó. Bạn có thể tham gia với chúng tôi vào lúc khác.

2 (trang 72 SBT Tiếng Anh 10): Talk about ways to save endangered animals. (Nói về các cách để cứu các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.)

Gợi ý:

There are several things that we can do to save endangered animals. First, I think we should educate people about the importance of wildlife. Once they understand it, they will not do things which harm the animals. Second, introducing strict laws can really help endangered animals because this prevents people from illegal hunting. Last but not least, we should avoid products which are made from endangered animal parts. This helps to save animals from being killed for commercial products.

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta có thể làm một số việc để cứu các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Đầu tiên, tôi nghĩ chúng ta nên giáo dục mọi người về tầm quan trọng của động vật hoang dã. Một khi họ hiểu điều đó, họ sẽ không làm những điều gây hại cho động vật. Thứ hai, việc đưa ra các luật nghiêm ngặt thực sự có thể giúp ích cho các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng vì điều này ngăn cản mọi người săn bắn bất hợp pháp. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta nên tránh các sản phẩm được làm từ các bộ phận của động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Điều này giúp cứu động vật khỏi bị giết để làm sản phẩm thương mại.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 72 Unit 9 Writing

SBT Tiếng Anh 10 trang 71, 72 Unit 9 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 70, 71 Unit 9 Reading

SBT Tiếng Anh 10 trang 69, 70 Unit 9 Grammar

SBT Tiếng Anh 10 trang 68, 69 Unit 9 Vocabulary