Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Unit 9 Pronunciation sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 9 Pronunciation

(trang 68 SBT Tiếng Anh 10)Underline the stressed words in the following sentences. Then mark the stressed syllables in those words. (Gạch chân những từ được nhấn mạnh trong các câu sau. Sau đó đánh dấu các âm tiết được nhấn trọng âm trong những từ đó.)

1. Cars are not allowed in the park.

2. We learn about the natural world in the Geography class.

3. Many endangered animals are threatened due to habitat loss and illegal hunting.

4. The presentation focuses on the environmental protection.

5. Illegal hunting is more and more serious and alarming.

6. You should never buy products made from endangered animals.

7. I really like the documentaries of animals, plants and remote places.

8. Deforestation is a serious environmental problem.

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 10 trang 68 Unit 9 Pronunciation | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch:

1. Ô tô không được phép vào công viên.

2. Chúng ta cùng tìm hiểu về thế giới tự nhiên trong tiết học Địa lí.

3. Nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng đang bị đe dọa do mất môi trường sống và nạn săn bắn trái phép.

4. Bài thuyết trình tập trung vào việc bảo vệ môi trường.

5. Nạn săn bắt trái phép ngày càng nghiêm trọng và đáng báo động.

6. Bạn không bao giờ nên mua các sản phẩm làm từ động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

7. Tôi thực sự thích những bộ phim tài liệu về động vật, thực vật và những nơi xa xôi.

8. Phá rừng là một vấn đề môi trường nghiêm trọng.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 68, 69 Unit 9 Vocabulary

SBT Tiếng Anh 10 trang 68 Unit 9 Pronunciation

SBT Tiếng Anh 10 trang 78, 79 Unit 10 Writing

SBT Tiếng Anh 10 trang 78 Unit 10 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 77 Unit 10 Reading