Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Writing sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Writing

1 (trang 78-79 SBT Tiếng Anh 10): Rewrite the sentences without changing their meanings. (Viết lại các câu mà không thay đổi nghĩa của chúng.)

1. Handmade products from our village are known around the country.

2. It took us three hours to travel to Ho Chi Minh City.

3. You should put your rubbish in the bins.

4. Tourists should not feed the animals.

5. I think we should follow the paths.

6. I think tourists should buy more local products.

7. I think you should travel by bike.

8. How about going on an eco-friendly tour instead?

Đáp án:

1. Our village is famous around the country for (its) handmade products. / for (its) handmade products around the country.

2. We spent three hours travelling to Ho Chi Minh City.

3. You ought to put your rubbish in the bins.

4. Tourists are advised not to feed the animals.

5. I suggest following / we (should) follow the paths.

6. It will be better if tourists buy more local products.

7. If were you, I would travel by bike.

8. Why don’t you go on an eco-friendly tour instead?

Hướng dẫn dịch:

1. Sản phẩm thủ công từ làng của chúng tôi được biết đến trên khắp đất nước.

2. Chúng tôi mất ba giờ để đi đến Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Bạn nên bỏ rác vào thùng.

4. Khách du lịch không nên cho động vật ăn.

5. Tôi nghĩ chúng ta nên đi theo những con đường.

6. Tôi nghĩ rằng khách du lịch nên mua nhiều sản phẩm địa phương hơn.

7. Tôi nghĩ bạn nên đi du lịch bằng xe đạp.

8. Làm thế nào về việc tham gia một chuyến du lịch thân thiện với môi trường?

2 (trang 79 SBT Tiếng Anh 10): Use the words and phrases and add some words where necessary to make meaningful sentences. You may need to change the forms of some verbs. (Sử dụng các từ và cụm từ và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa. Bạn có thể cần thay đổi hình thức của một số động từ.)

1. If / it / sunny / tomorrow, / we / go / ecotour.

2. If / there / two summers / every year, / 1 / have / more / time / travel.

3. My home town / popular / beautiful views / delicious food.

4. Tourists / can / enjoy / sunbathe / on / beach.

5. Tourists / recommend / follow / path / during / trip.

6. Favourite / leisure activities / this city / include / go shopping / go sightseeing.

7. If / tourists / enjoy / go out / night. / they / can / visit / night market.

8. Your eyes / get / tired / if / you / spend / too much time / watch / TV.

Đáp án:

1. If it is sunny tomorrow, we will go on an ecotour.

2. If there were two summers every year, I would / could have more time to travel.

3. My home town is popular for (its) beautiful views and delicious food.

4. Tourists can enjoy sunbathing on the beach.

5. Tourists are recommended to follow the path during the trip.

6. Favourite leisure activities in this city include going shopping and going sightseeing.

7. If tourists enjoy going out at night, they can visit the night market.

8. Your eyes will get tired if you spend too much time watching TV.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu ngày mai trời nắng, chúng ta sẽ đi du lịch sinh thái.

2. Nếu có hai mùa hè mỗi năm, tôi sẽ / có thể có nhiều thời gian hơn để đi du lịch.

3. Thị trấn quê hương của tôi nổi tiếng vì (nó) có cảnh đẹp và đồ ăn ngon.

4. Khách du lịch có thể tắm nắng trên bãi biển.

5. Khách du lịch nên đi theo con đường trong suốt chuyến đi.

6. Các hoạt động giải trí yêu thích ở thành phố này bao gồm đi mua sắm và đi tham quan.

7. Nếu du khách thích đi chơi vào ban đêm, họ có thể ghé thăm chợ đêm.

8. Đôi mắt của bạn sẽ bị mỏi nếu bạn dành quá nhiều thời gian để xem TV.

3 (trang 79 SBT Tiếng Anh 10): Write a website advertisement (120 – 150 words) for an ecotour to a famous tourist destination in your local area. The tour may be imaginary. Use the suggested questions below to help you. (Viết quảng cáo trên trang web (120 – 150 từ) cho một chuyến du lịch sinh thái đến một địa điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực địa phương của bạn. Chuyến tham quan có thể chỉ là tưởng tượng. Sử dụng các câu hỏi gợi ý bên dưới để giúp bạn.)

– What is the tourist attraction?

– What is special about the place? What can tourists do there?

– What can / should tourists do on an ecotour there?

Gợi ý:

Welcome to Hon Tam, Nha Trang – the most beautiful place in Viet Nam!

Hon Tam is famous for its clean, long beaches with white sand. It attracts thousands of tourists every year, who come to see the beautiful coral reefs.

Here in Hon Tam, you can spend all day swimming. Favourite leisure activities include sunbathing, kayaking, or diving in the sea. You can never feel bored!

We offer ecotours to Hon Tam, Nha Trang, but tourists are advised not to damage the cora reefs when diving. You can also buy local products to help develop the local businesse: and bring home beautiful souvenirs!

Call us at 0929292929 and book your tour today!

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng bạn đến với Hòn Tằm, Nha Trang – nơi đẹp nhất Việt Nam!

Hòn Tằm nổi tiếng với những bãi biển dài, sạch, cát trắng. Nơi đây thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi năm đến để ngắm những rặng san hô tuyệt đẹp.

Ở đây ở Hòn Tằm, bạn có thể dành cả ngày để tắm biển. Các hoạt động giải trí yêu thích bao gồm tắm nắng, chèo thuyền kayak hoặc lặn biển. Bạn không bao giờ có thể cảm thấy buồn chán!

Chúng tôi cung cấp các tour du lịch sinh thái đến Hòn Tằm, Nha Trang, nhưng du khách không nên làm hỏng các rạn san hô khi lặn. Bạn cũng có thể mua các sản phẩm địa phương để giúp phát triển doanh nghiệp địa phương: và mang về nhà những món quà lưu niệm tuyệt đẹp!

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 0929292929 và đặt tour ngay hôm nay!

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 68 Unit 9 Pronunciation

SBT Tiếng Anh 10 trang 78, 79 Unit 10 Writing

SBT Tiếng Anh 10 trang 78 Unit 10 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 77 Unit 10 Reading

SBT Tiếng Anh 10 trang 75, 76 Unit 10 Grammar