Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Test yourself 3 Speaking sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Test yourself 3 Speaking

(trang 67 SBT Tiếng Anh 10)Complete the following conversations by circling the best answers. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện sau đây bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất.)

40. Peter: … go to the movies tonight? – Mai: Yes, l’d love to.

A. Do you want to

B. What about

C. Do you feel like

41. Lan: I think extreme sports aren’t for women as they are quite dangerous.

Ann: … Women can do them if they get proper training.

A. You’re right

B. I’m sorry

C. I’m afraid I disagree

42. Nam: Dad, I need a help. My phone stopped working.

Dad: … Wait for a second and then turn it on again.

A. You can turn it on

B. Turn it off

C. You shouldn’t turn it off

43. Phong: … go camping.

Nam: Yes, let’s do that. Then we can rest and enjoy in the quiet countryside.

Ba: Oh, … it’s a good idea. We’re so busy now.

A. Let / I don’t think

B. Let’s / I think

C. Let’s/ I don’t think

Đáp án:

40. A

41. C

42. B

43. C

Hướng dẫn dịch:

40. Peter: Bạn có muốn đi xem phim tối nay không? – Mai: Vâng, tôi rất thích.

41. Lan: Tôi nghĩ thể thao mạo hiểm không dành cho phụ nữ vì chúng khá nguy hiểm.

Ann: Tôi e rằng tôi không đồng ý Phụ nữ có thể làm chúng nếu họ được đào tạo thích hợp.

42. Nam: Bố, con cần một sự giúp đỡ. Điện thoại của con ngừng hoạt động rồi.

Bố: Tắt nó đi. Chờ một giây rồi bật lại.

43. Phong: Đi cắm trại thôi.

Nam: Được, chúng ta hãy làm điều đó. Sau đó, chúng ta có thể nghỉ ngơi và tận hưởng ở vùng nông thôn yên tĩnh.

Ba: Ồ, tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay. Bây giờ chúng tôi rất bận.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 67 Test yourself 3 Writing

SBT Tiếng Anh 10 trang 67 Test yourself 3 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 65, 66 Test yourself 3 Reading

SBT Tiếng Anh 10 trang 65 Test yourself 3 Grammar

SBT Tiếng Anh 10 trang 64, 65 Test yourself 3 Vocabulary