Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Unit 6 Speaking sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 6 Speaking

1 (trang 49 SBT Tiếng Anh 10): Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành các cuộc trò chuyện bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất. Sau đó, thực hành đọc chúng.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 49 Unit 6 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. A

2. D

3. C

4. B

Hướng dẫn dịch:

1. Mai: Công việc của bác sĩ phẫu thuật theo truyền thống thường phổ biến hơn đối với nam giới?

Minh: Đúng vậy. Nhưng mọi thứ đang thay đổi

2. Khôi: Chỉ những người đàn ông mới có đủ trí lực để thực hiện những ca mổ dài và mệt mỏi.

Thanh: e là không đồng ý. Phụ nữ có thể mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần.

3. Tùng: Nam và nữ có khả năng học hỏi và ứng dụng kiến thức y học như nhau. Vì vậy cả hai đều có thể là những bác sĩ phẫu thuật giỏi.

Nga: Hoàn toàn có thể.

4. Lucy: Tôi muốn trở thành một cảnh sát giống như mẹ tôi.

Peter: Tôi không thể đồng ý hơn.

2 (trang 49 SBT Tiếng Anh 10): Prepare a short talk about why girls shouldn’t get married before the age of 18, using some of the ideas in the box. You can start the talk with the given sentence. (Chuẩn bị một bài nói chuyện ngắn về lý do tại sao các cô gái không nên kết hôn trước 18 tuổi, sử dụng một số ý tưởng trong khung. Bạn có thể bắt đầu bài nói với câu cho sẵn.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 49 Unit 6 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Gợi ý:

I think girls shouldn’t get married before the age of 18 for a number of reasons. Firstly, girls who get married early may become victims of domestic violence. They may also face serious health risks because young girls are not physically developed to give birth. Secondly, child marriage forces girls to leave school early. As a result, they won’t get enough education or develop any job skills to earn good salaries. In short, getting married before 18 is not good for girls and governments and organisations should do something to end child marriage.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ con gái không nên kết hôn trước 18 tuổi vì một số lý do. Thứ nhất, trẻ em gái kết hôn sớm có thể trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Họ cũng có thể phải đối mặt với những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng vì các cô gái trẻ chưa phát triển thể chất để sinh con. Thứ hai, tảo hôn buộc các em gái phải nghỉ học sớm. Kết quả là, họ sẽ không được học hành đầy đủ hoặc phát triển bất kỳ kỹ năng công việc nào để kiếm được mức lương cao. Tóm lại, kết hôn trước 18 tuổi không tốt cho trẻ em gái và các chính phủ, tổ chức nên làm gì đó để chấm dứt nạn tảo hôn.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 49, 50 Unit 6 Writing

SBT Tiếng Anh 10 trang 49 Unit 6 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 47, 48 Unit 6 Reading

SBT Tiếng Anh 10 trang 46, 47 Unit 6 Grammar

SBT Tiếng Anh 10 trang 45, 46 Unit 6 Vocabulary