Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Test yourself 1 Reading sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Test yourself 1 Reading

(trang 25-26 SBT Tiếng Anh 10)Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Family is very important to people in Thailand. Thai people, especially those in rural (29) prefer living close to each other in (30) families. It is easy for (31) to help each other in everyday life. For example, children can be looked after by grandparents, aunts and uncles if their (32) are not at home. Also, sick or old members of the family can be taken care of by other members. Thai people enjoy close (33) with their family members and home villages.

SBT Tiếng Anh 10 trang 25, 26 Test yourself 1 Reading | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

29. D

30. C

31. B

32. A

33. C

Hướng dẫn dịch:

Gia đình rất quan trọng đối với người dân ở Thái Lan. Người Thái, đặc biệt là những người ở nông thôn thích sống gần nhau trong các gia đình đông con. Mọi người dễ dàng giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, trẻ em có thể được ông bà, cô, chú trông nom nếu bố mẹ không ở nhà. Ngoài ra, các thành viên trong gia đình ốm đau hoặc già yếu có thể được các thành viên khác chăm sóc. Người Thái có mối quan hệ gắn bó mật thiết với các thành viên trong gia đình và làng quê của họ.

Read the text about the blues and choose the best answers. (Đọc văn bản về nhạc blues và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Hướng dẫn dịch:

Blues là một loại nhạc buồn chậm với nhịp điệu mạnh mẽ. Nó được phát triển bởi các nhạc sĩ người Mỹ gốc Phi ở Nam Mỹ. Những bản nhạc blues ban đầu thường có hình thức là một câu chuyện về sự đối xử không tử tế của những người Mỹ gốc Phi. Nhiều yếu tố của nhạc blues đã phát triển từ âm nhạc của Châu Phi và âm nhạc tôn giáo.

Nhạc blues bắt đầu vào cuối thế kỷ 19 và bản nhạc blues đầu tiên xuất hiện vào đầu thế kỷ 20. Kể từ đó, nó đã phát triển thành nhiều phong cách như nhạc đồng quê và nhạc blu đô thị. Vài thập kỷ sau, nhạc blu điện với thiết bị điện đã thay thế nhạc blu truyền thống. Đồng thời, nhạc blues cũng đến được với đông đảo khán giả hơn, đặc biệt là những thính giả da trắng. Sự pha trộn giữa phong cách blues và nhạc rock, được gọi là blues rock, xuất hiện vào những năm 60 – 70 của thế kỷ trước.

Đáp án:

34. D

35. A

36. C

37. B

38. C

39. D

Hướng dẫn dịch:

34. Văn bản chủ yếu nói về điều gì?

– Sự khởi đầu và phát triển của nhạc blues.

35. Theo đoạn 1, blues là một loại nhạc buồn, chậm được tạo ra bởi các nhạc sĩ người Mỹ gốc Phi ở miền nam Hoa Kỳ.

36. Từ ‘elements’trong đoạn 1 gần nhất về nghĩa với các phần.

37. Cụm từ ‘sheet music’ trong đoạn 2 gần nghĩa nhất với bản nhạc in.

38. Từ ‘it’ trong đoạn 2 đề cập đến nhạc blues.

39. Nội dung nào sau đây KHÔNG được đề cập trong văn bản?

– Vào những năm 1960, nhạc blues đã đến được với đông đảo khán giả hơn, bao gồm cả những thính giả ở Tây Âu.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 26 Test yourself 1 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 25, 26 Test yourself 1 Reading

SBT Tiếng Anh 10 trang 24 Test yourself 1 Grammar

SBT Tiếng Anh 10 trang 23, 14 Test yourself 1 Vocabulary

SBT Tiếng Anh 10 trang 23 Test yourself 1 Pronunciation