Giải Workbook tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Language focus trang 13

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 Friends Plus theo từng Unit năm 2023 – 2024, Giải Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Language focus trang 13 bao gồm gợi ý đáp án, các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Language focus Unit 1 Towns and Cities SBT tiếng Anh Chân trời sáng tạo lớp 6.

Soạn tiếng Anh Friends Plus 6 do TaiLieuViet.vn tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. Complete the table with the given words. Hoàn thành bảng với từ đã cho.

Đáp án

1 – a; 2 – are; 3 – some; 4 – isn’t; 5 – any; 6 – aren’t; 7 – any;

2. Make the sentences affirmative or negative. Viết lại câu dạng khẳng định hoặc phủ định. 

1. There’s a theatre near here. X

2. There isn’t a nice sports centre in my area. V

3. There aren’t any pretty trees in the park. V

4. There are some monuments in the square. X

5. There’s a five-star hotel in the town. V

Đáp án

1 – There isn’t a theater near there

2 – There is a nice sports center in my area

3 – There are some pretty trees in the park.

4 – There aren’t any monuments in the square.

5 – There isn’t a five star hotel in the town

Hướng dẫn dịch

1 – Không có rạp hát nào gần đó

2 – Có một trung tâm thể thao đẹp trong khu vực của tôi

3 – Có một số cây đẹp trong công viên.

4 – Không có bất kỳ tượng đài nào trong quảng trường.

5 – Không có khách sạn năm sao trong thị trấn

3. Choose the correct word. Chọn từ đúng.

Đáp án

1 – Are; 2 – is; 3 – are; 4 – some;

5 – isn’t; 6 – aren’t; 7 – are; 8 – There;

4. A friend from a different town visits you. He/she has got a lot of questions about your town! Write the questions and the answers. Use the given words to help you.Một người bạn đến từ thị trấn khác đến thăm bạn. Anh/ Cô ấy hỏi một vài câu hỏi về thị trấn của bạn. Viết câu hỏi và câu trả lời. Sử dụng từ gợi ý.

Gợi ý

Are there any cafés in your street?

Yes, there’re. There are many cafés with different styles.

How many shopping malls are there in this tows?

Is there a bus station next to your house?

No, there isn’t. There is a bus station about 500 metres far from my house.

Hướng dẫn dịch

Có quán cà phê nào trên phố của bạn không?

Vâng, có đấy. Có rất nhiều quán café với nhiều phong cách khác nhau.

Có bao nhiêu trung tâm mua sắm trong cuộc kéo này?

Có một trung tâm mua sắm.

Có trung tâm thể thao nào đối diện trường học của bạn không?

Không, không có.

Có trạm xe buýt nào cạnh nhà bạn không?

Không, không có. Có một bến xe buýt cách nhà tôi khoảng 500 mét.

5. Are the sentences correct (✓) or incorrect (X)? Câu dưới đây là đúng hay sai.

1. There are lots of trains at the train station.____

2. I like café near my house. ____

3. I listen to music with my friends. .____

4. There are some new books in the library. ____

5. We buy fruit and vegetables at market. ____

6. I like eating the Japanese food. ____

Đáp án

1 – ✓; 2 – X; 3 – ✓; 4 – ✓; 5 – X; 6 – X

Hướng dẫn dịch

1 – Có nhiều tàu lửa ở ga tàu.

2 – Tôi thích tiệm cà phê gần nhà tôi.

3 – Tôi nghe nhạc với bạn bè của tôi.

4 – Có vài quyển sách mới trong thư viện.

5 – Chúng tôi mua trái cây và rau ở chợ.

6 – Tôi thích ăn đồ ăn Nhật.

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh 6 Towns and Cities Language focus trang 13. Xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Unit 1 lớp 6 Towns and Cities khác như:

  • Tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities
  • Bài tập Unit 1 lớp 6 Towns and Cities có đáp án