Soạn Friends plus 6 Unit 1 Reading trang 16

Tài liệu Soạn Giải Reading SGK tiếng Anh 6 Friends Plus Unit 1 Town and Cities trang 16 dưới đây nằm trong bộ đề Giải tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo theo từng Unit năm 2023 – 2024 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn Reading Unit 1 trang 16 Friends Plus tiếng Anh 6 gồm lời giải hay, hướng dẫn dịch & file nghe mp3 bài tập 1 – 4 trang 16 Sách giáo khoa tiếng Anh 6 bộ Chân trời sáng tạo hiệu quả.

Xem thêm: Giải Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities chi tiết nhất

THINK! Where do you think is a good place for a holiday? Why? Hãy nghĩ xem! Em nghĩ nơi nào là thích hợp cho một kỳ nghỉ? Tại sao?

on a cruise ship – in a city – by the sea ( trên chiếc tàu hải trình – trong thành phố – gần biển)

Gợi ý

I think, the good place for a holiday is by the sea. Because I like walking along the beach, enjoying the breeze and swimming in the sea and building sandcastles. It’s so relaxing.

1. Look at the photo. What do you think are the answer to questions 1 – 3? Read and check. Quan sát bức ảnh. Bạn nghĩ câu trả lời cho câu hỏi 1- 3 là gì? Đọc và kiểm tra. 

Hướng dẫn dịch

1. Có trường học và thư viện trên tàu không?

2. Có bể bơi nào không?

3. Có bao nhiêu quán cà phê và nhà hàng trên tàu?

Đáp án

1. There isn’t a school, but there’s a library.

2. Yes. There are five swimming pools.

3. There are twenty cafes and restaurants.

Hướng dẫn dịch đoạn văn

Tưởng tượng xem có một khách sạn năm sao với những đồ ăn ngon và những căn phòng thoải mái. Tưởng tượng có một quảng trường, những cửa hàng, rạp chiếu phim và nhà hát. Tưởng tượng tất cả những thứ đô ở trên một chiếc thuyền: Oasis of the Seas.

Hơn 2000 người làm việc ở Oasis of the Seas. Ở trên tàu có những buồng dành cho khách với 6360 khách. Có rất nhiều người và họ đã ăn rất nhiều đồ ăn ở 20 quá cà phê và nhà hàng. Ở đó có 250 đầu bếp.

Đây là con tàu đầu tiên mà có công viên. Nó được gọi là công viên trung tâm và có 50 cây thật và 12.000 loài thực vật. Nếu bạn thích thể thao, ở trên thuyền có 5 hồ bơi và khu thể thao hết sức thú vị với tường leo núi. Nếu bạn thích đọc sách hơn, thì ở đây có thư viện nhưng đừng lo, không có trường học ở trên tàu đâu.

2. Read the skills Strategy. Then read and listen to the text and answer the questions. Đọc Chiến lược Kỹ năng. Sau đó đọc và nghe văn bản và trả lời các câu hỏi.

Click để nghe

CITY ON THE SEA

Imagine a five-star hotel with fantastic food and comfortable rooms. Imagine a square, shops, cinemas and theatres. Imagine all of these things on one very big ship: Oasis of the Seas.

More than 2,000 people work on Oasis of the Seas, and there are cabins for 6,360 passengers. That’s a lot of people, and they eat a lot of food in the ship’s twenty cafés and restaurants. There are 250 chefs!

It’s the first ship with a park. It’s called Central Park and it’s got fifty real trees and 12,000 plants. If you like sports, there are also five swimming pools and there’s an exciting sports area with a climbing wall. If you prefer reading, there’s a library, but relax – there isn’t a school on the ship!

Hướng dẫn dịch câu hỏi

1 – Con tàu tên gì?

2 – Có bao nhiêu người làm việc trên tàu?

3 – Có bao nhiêu đầu bếp trên tàu?

4 – Đây là con tàu duy nhất có công viên à?

2. (Thera are) More than 2,000 people work on the ship

3. There are 250 chefs

4. Yes, it is.

5. There’s a climbing wall in the sports area.

Hướng dẫn dịch đoạn văn

THÀNH PHỐ TRÊN BIỂN

Hãy tưởng tượng một khách sạn năm sao với đồ ăn ngon và phòng nghỉ thoải mái. Hãy tưởng tượng một quảng trường, các cửa hàng, rạp chiếu phim và nhà hát. Hãy tưởng tượng tất cả những điều này trên một con tàu rất lớn: Oasis of the Seas.

Hơn 2.000 người làm việc trên Oasis of the Seas, và có cabin cho 6.360 hành khách. Có rất nhiều người, và họ thưởng thức rất nhiều món ăn trong hai mươi quán cà phê và nhà hàng của con tàu. Có 250 đầu bếp!

Đây là con tàu đầu tiên có công viên. Nó được gọi là Công viên Trung tâm và nó có 50 cây thật và 12000 thực vật. Nếu bạn thích thể thao, ở đây cũng có năm hồ bơi và có khu thể thao thú vị với môn leo tường . Nếu bạn thích đọc sách, có một thư viện, nhưng hãy yên tâm – không có trường học nào trên tàu đâu!

3. Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text.Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ bôi xanh trong văn bản.

– fantastic: thú vị

– comfortable: thoải mái

– carbins: khoang tàu

– passengers: hành khách

– chefs: đầu bếp

– swimming pools: hồ bơi

– climbing walls: những bức tường giả địa hình núi để leo

4. USE IT! Work in pairs. Is the Oasis of the Seas a good place for a holiday? Why / Why not?Thực hành! Làm việc theo cặp. Oasis of the Sea có phải là nơi thích hợp cho kỳ nghỉ không? Tại sao?/ Tại sao không?

Gợi ý

In my opinion, Oasis of the Sea is a very good place for a holiday. Because there are a lot of activities like swimming, climbing and reading. I also can eat delicious foods and drinks. I can walk in the park.

Hướng dẫn dịch

Theo tôi, Oasis of the Sea là một nơi rất tốt cho một kỳ nghỉ. Bởi vì có rất nhiều hoạt động như bơi lội, leo núi và đọc sách. Tôi cũng có thể ăn thức ăn và đồ uống ngon. Tôi có thể đi bộ trong công viên.

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo Friends plus 6 Unit 1 Reading page 16. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.