Với giải 2 trang 33 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 4 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 4 Writing

2 (trang 33 SBT Tiếng Anh 10): Rearrange the following jumbled sentences to make a complete application letter for a volunteer job (Sắp xếp lại các câu lộn xộn sau để tạo thành một lá đơn xin tình nguyện hoàn chỉnh)

SBT Tiếng Anh 10 trang 32, 33 Unit 4 Writing | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. d

2. a

3. e

4. h

5. b

6. g

7. c

8. f

9. j

10. i

Hướng dẫn dịch:

Thưa ông hoặc bà,

Tôi viết thư này để xin đăng ký làm tình nguyện viên tại trung tâm từ thiện của bạn. Tôi đã nhìn thấy quảng cáo trên bảng thông báo của trường tôi vào tuần trước.

Tôi có kinh nghiệm làm tình nguyện viên ở trại trẻ mồ côi địa phương. Thực ra, mùa hè năm ngoái, tôi đã dành một tháng ở đó để chăm sóc trẻ nhỏ. Tôi cũng kiên nhẫn và quan tâm. Tôi có thể dành hàng giờ để nghe và nói chuyện với những người khác. Tôi sẵn sàng phỏng vấn vào bất kỳ ngày nào sau 4:30 chiều. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu công việc ngay lập tức.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 32-33 SBT Tiếng Anh 10): Use the words and phrases and add some words where necessary to make meaningful sentences. (Sử dụng các từ và cụm từ và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa.)..

3 (trang 33 SBT Tiếng Anh 10): You saw this job advert for a volunteer at the local food bank and want to apply. Write an application letter for this position (120-150 words).(Bạn đã thấy quảng cáo tuyển dụng này cho một tình nguyện viên tại ngân hàng thực phẩm địa phương và muốn nộp đơn. Viết một lá thư ứng tuyển cho vị trí này (120-150 từ).)….