Với giải 2 trang 60-61 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 8 Reading giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 8 Reading

2 (trang 60-61 SBT Tiếng Anh 10)Read the text and choose the best answers to complete the sentences (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu)

Hướng dẫn dịch:

Etalk là một công ty sản xuất phần mềm học tập ở Anh. Dự án Onebillion của họ gần đây đã trở nên phổ biến, đặc biệt là vì ứng dụng học toán của họ có thể cải thiện kiến ​​thức toán học của trẻ em ở Malawi chỉ trong tám tuần.

‘Onebillion’ lấy tên từ ‘mục đích tiếp cận một tỷ trẻ em’. Đây gần như là số trẻ em không có cơ hội đến trường, theo người sáng lập Etalk. Giáo dục tiểu học không được miễn phí ở Malawi cho đến năm 1994, và sự gia tăng đột biến của học sinh đăng ký đã gây nhiều áp lực lên hệ thống giáo dục của đất nước. Có rất nhiều lợi ích tuyệt vời của việc giáo dục trẻ em ở các nước đang phát triển. Ví dụ, phụ nữ có xu hướng sinh ít con hơn và khỏe mạnh hơn, và có nhiều cơ hội trở thành một phần của nền kinh tế hơn nếu họ học các kỹ năng cơ bản ngay từ cấp tiểu học. Ở Malawi, trung bình một cô gái có hơn 5 đứa con, và điều đó không còn tiếp tục nữa.

Trong dự án Onebillion, trẻ em được chia thành các nhóm 25 hoặc thậm chí 50. Sau đó, chúng được đưa đến một lớp học đặc biệt có tên Oneclass, nơi chúng dành nửa giờ mỗi ngày với thiết bị. Mỗi ngày mười, mười hai cháu có thể dùng một viên. Một tình nguyện viên quốc tế kiểm soát Oneclass và có một giáo viên trực tuyến hướng dẫn các em sử dụng ứng dụng. Tham gia Oneclass, tất cả trẻ em đều có thể học theo tốc độ của riêng mình và tiến bộ tốt trong học tập.

Đáp án:

1. B

2. C

3. C

4. A

5. B

6. C

7. A

 

Hướng dẫn dịch:

1. Dự án của Etalk đã giúp trẻ em ở Malawi tiến bộ trong môn toán.

2. ‘Onebillion’ lấy tên từ số lượng trẻ em mà dự án dự kiến sẽ tham gia.

3. Có rất nhiều áp lực đối với hệ thống giáo dục ở Malawi vì sự gia tăng số lượng học sinh.

4. Cung cấp cho các em gái một số kỹ năng cơ bản tại các trường tiểu học có nghĩa là họ sẽ có ít con hơn nhưng khỏe mạnh hơn.

5. Trong dự án Onebillion, một lớp học bao gồm khoảng 25 đến 50 sinh viên.

6. Trẻ em trong Oneclass được hướng dẫn bởi một giáo viên trực tuyến.

7. Ứng dụng học tập này mang đến cho trẻ em ở Malawi một cơ hội để quản lý thời gian học tập của mình.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 60 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)….