Với giải 1 trang 62 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 8 Speaking giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 8 Speaking

1 (trang 62 SBT Tiếng Anh 10): Match the following instructions with suitable pictures. Then use “First, Next, Then, After that, Finally” to give complete instructions about how to send texts with a smartphone. (Ghép các hướng dẫn sau với hình ảnh phù hợp. Sau đó, sử dụng “First, Next, Then, After that, Finally” để cung cấp hướng dẫn đầy đủ về cách gửi tin nhắn văn bản bằng điện thoại thông minh.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 62 Unit 8 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. c

2. f

3. a

4. e

5. b

6. d

Hướng dẫn dịch:

a. Bật điện thoại thông minh của bạn

b. Tìm biểu tượng tin nhắn trên màn hình và nhấn vào biểu tượng đó.

c. Chạp vào nút “Tin nhắn mới”.

d. Nhập tên hoặc số của người bạn muốn nhắn tin.

e. Nhập tin nhắn của bạn vào trường gần giữa màn hình.

f. Gửi tin nhắn của bạn.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 62 SBT Tiếng Anh 10): Prepare a short talk about the benefits of face-to-face learning using the ideas in the box. You can start the talk with the sentence below. (Chuẩn bị một bài nói chuyện ngắn về lợi ích của việc học trực tiếp bằng cách sử dụng các ý tưởng trong hộp. Bạn có thể bắt đầu bài nói bằng câu dưới đây.)…..